หลังจากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 (ส่วนขยาย) ได้ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. เพิ่มอีก 1.5 ล้านสิทธิ รวมเป็น 3.5 ล้านสิทธิ เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ รวมถึงเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ส่วนหนึ่ง ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนเป็นวันแรกในวันที่ 27 มิ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 06.00 น​.เป็นต้นไป

สำหรับรายละเอียดของโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 (ส่วนขยาย) มีดังนี้
-วันที่ 27 มิ.ย.65 เริ่มเปิดระบบให้ประชาชนลงทะเบียน ผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ตั้งแต่ 06.00-21.00 น.
-วันที่ 1 ก.ค.65 เริ่มจองโรงแรมที่พัก ตั้งแต่ 06.00-23.00น.
-วันที่ 3 ก.ค.65 ตั๋วที่จองและออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค.65
-วันที่ 8 ก.ค.65 เริ่มเข้าพักได้ และเปิดให้ลงทะเบียนเบิกค่าตั๋วเครื่องบิน โดยเป็นตั๋วที่จองและออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค. 65
-วันที่ 23 ต.ค.65 เปิดให้จองโรงแรมวันสุดท้าย
-วันที่ 31 ต.ค.65 เดินทางวันสุดท้าย และวันสิ้นสุดโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 (ส่วนขยาย)
-วันที่ 5 พ.ย.65 ลงทะเบียนตั๋วเครื่องบินเป็นวันสุดท้าย สิ้นสุด 21.00 น.

เงื่อนไขสิทธิประโยชน์โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 (ส่วนขยาย) ประกอบด้วย
-รัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรม 40% ของราคาที่พักต่อห้อง ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน
-จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 10 ห้อง หรือ 10 คืน
-รัฐบาลสนับสนุนคูปองอาหารและค่าสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการมูลค่า 600 บาท ต่อห้องต่อคืน โดยชำระเพียง 60% อีก 40% ตัดเงินจากคูปอง เมื่อ check-in เข้าพักจะได้รับคูปอง วันละ 1 ครั้ง (หลังเวลา 17:00 น.)
-รับสิทธิลดค่าตั๋วเครื่องบิน 40% ของราคาค่าตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อผู้โดยสาร เมื่อเดินทางไปยังจังหวัดปลายทางทั่วไป
-รับสิทธิลดค่าตั๋วเครื่องบิน 40% ของราคาค่าตั๋วเครื่องบินแต่ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อผู้โดยสาร เมื่อเดินทางไปยังจังหวัดท่องเที่ยว ได้แก่ ภูเก็ต, พังงา, กระบี่, สุราษฎร์ธานี, สงขลา, เชียงใหม่ และเชียงราย
-ผู้ใช้สิทธิต้องจ่ายเงินค่าตั๋วเครื่องบินเต็มจำนวนไปก่อน ณ ตอนจองตั๋ว และต้องเดินทางในเที่ยวบินนั้นจริง รวมถึง check-in และ check-out ที่โรงแรมที่จองไว้กับโครงการจริง
-การเดินทางกลับจากการท่องเที่ยวจะต้องอยู่ภายในวันที่ 31 ต.ค.65

ทั้งนี้ สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนรับสิทธิได้ที่ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ตั้งแต่วันนี้ (27 มิ.ย. 65) เป็นต้นไป