ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเข้าซื้อหุ้นในบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTTBB และซื้อหน่วยงานลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) โดยสาระสำคัญระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 เข้าซื้อหุ้นใน TTTBB

ดังนั้นทีมข่าว เดลินิวส์ ขอเปิดเผยงบการเงิน งบกำไรขาดทุน 3 ปีย้อนหลัง ของทั้ง 2 บริษัทที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด หรือ AIS ก่อตั้งเมื่อ 2 กันยายน 2548 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,350,000,000 บาท ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมทุกประเภท

งบกำไรขาดทุน 3 ปีย้อนหลัง

  • ผลประกอบการ ในปี 2562  รายได้รวมอยู่ที่ 167,264 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5.24% รายจ่ายรวม 137,308 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6.68% ขณะที่กำไรสุทธิ 20,922 ล้านบาท เพิ่มจากปีก่อน 6.63%
  • ผลประกอบการ ในปี 2563 รายได้รวมอยู่ที่ 167,805 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4.96% รายจ่ายรวม 136,370 ล้านบาท ลดลง 0.68% ขณะที่กำไรสุทธิ 14,923 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 28.67%
  •  ผลประกอบการ ในปี 2564 รายได้รวมอยู่ที่ 167,805 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4.96% รายจ่ายรวม 146,634 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.52% ขณะที่กำไรสุทธิ 13,933 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 6.63%

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB ก่อตั้งเมื่อ 30 สิหาคม 2548 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 110,000,000 บาท จากนั้นในปี 4 กันยายน 2550 ได้แปรสภาพพร้อม เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 9,250,000,000 บาท  ให้บริการสื่อสารและโทรคมนาคม  

  • ผลประกอบการล่าสุดในปี 2562 รายได้รวมอยู่ที่ 33,824 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 95.33% รายจ่ายรวม 15,357ล้านบาท ลดลง 0.32% กำไรสุทธิ 9,347 ล้านบาท เพิ่มจากปีก่อน 592%
  • ผลประกอบการล่าสุดในปี 2563 รายได้รวมอยู่ที่ 16,384 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 51.55% รายจ่ายรวม 15,005 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 2.29%  ขาดทุนสุทธิ 2,469 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 126%
  • ผลประกอบการล่าสุดในปี 2564 รายได้รวมอยู่ที่ 16,362 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 0.13% รายจ่ายรวม 15,191 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.23% ขณะที่ขาดทุนสุทธิ 1,957,438,378 บาท ดีกว่าปีก่อน 20.73%