สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 4 ก.ย. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 15,942 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 15,665 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 277 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 1,236,219 ราย หายป่วยกลับบ้าน 20,351 ราย หายป่วยสะสม 1,079,891 ราย กำลังรักษา 155,134 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 257 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 12,631 ราย