สำนักข่าวซินหัวรายงานจากเมืองฉางซา ประเทศจีน เมื่อวันที่ 13 ก.ค. ว่า หมวดหินซิ่วซาน ยุคไซลูเรียน เป็นหมวดหินทางบรรพชีวินวิทยา ที่กระจายตัวเป็นวงกว้างทางตอนใต้ของจีน โดยบรรดาผู้เชี่ยวชาญมองว่า หมวดหินแห่งนี้เป็นแหล่งสืบพันธุ์ที่สำคัญของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง แต่ไม่ใช่แหล่งอาศัยที่เหมาะสมสำหรับปลากาเลียสปิด


รายงานระบุว่า ปลากาเลียสปิด สายพันธุ์ “ต้ายงกัสปิส โคลูบรา” (Dayongaspis colubra) ถือเป็นฟอสซิลปลาชนิดดังกล่าวกลุ่มแรก ในหมวดหินซิ่วซาน ซึ่งท้าทายมุมมองดั้งเดิมที่ว่า ปลาโบราณนี้ไม่สามารถอยู่รอดได้ในหมวดหินซิ่วซาน


อนึ่ง การค้นพบนี้ยังบ่งชี้ว่า ฟอสซิลปลากาเลียสปิดกระจายตัวตั้งแต่ตอนบนของหมวดหินหรงซี จนถึงตอนล่างของหมวดหินซิ่วซาน ซึ่งบ่งชี้ช่วงลำดับชั้นหินกว้างกว่าที่เคยสันนิษฐานก่อนหน้านี้.

ข้อมูล-ภาพ : XINHUA