เมื่อวันที่ 17 ก.ค.รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) เปิดเผยว่า  ในการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องที่ครูได้รับการร้องเรียนถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับจรรยาบรรณวิชาชีพในหลาย ๆ เรื่อง โดยมีมติเห็นชอบทั้งที่เป็นโทษสูงสุดคือ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โทษระดับปานกลางการพักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และโทษเล็กน้อยด้วยการว่ากล่าวตักเตือน แต่ทุกระดับโทษจะระบุไว้ชัดเจนว่าครูรายดังกล่าวได้กระทำผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครู ซึ่งจะมีผลต่อการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูในอนาคตอย่างแน่นอน
      
“ตั้งแต่คณะกรรมการ กมว.ได้มีการปรับระบบการพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ของครู ทำให้การพิจารณาทำได้รวดเร็วกว่าที่ผ่านมามาก โดยก่อนหน้านี้มีเรื่องร้องเรียนค้างการพิจารณาอยู่พันกว่าเรื่อง เพียงระยะเวลาหลังปรับระบบการพิจารณาใหม่เพียงไม่กี่เดือน คณะกรรมการ กมว.สามารถเคลียร์คดีเก่าที่ค้างอยู่ได้แล้วมากกว่าครึ่ง ซึ่งผมถือว่าเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจให้กับสังคมได้ไม่น้อย” ประธานคณะกรรมการ กมว. กล่าว
      
รศ.ดร.ศิริเดช กล่าวต่อไปว่า ส่วนกรณีที่เป็นข่าวทางสื่อมวลชนว่าครูให้นักเรียนอมถุงเท้า โดยอ้างว่าเพราะนักเรียนส่งเสียงดังในห้องเรียน เหตุเกิดในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสุโขทัย และกรณีครูภาษาไทยดีเด่น ตระเวนก่อเหตุหลอกลวงผู้อื่นจนถูกแจ้งความดำเนินคดี นั้น ทั้ง 2 เรื่องนี้ทางคณะกรรมการ กมว.ไม่ได้นิ่งนอนใจ เบื้องต้นได้ส่งคณะกรรมการลงไปสืบสวนข้อเท็จจริงแล้ว และได้รวบข้อมูลกลับมาพอสมควรแล้ว หลังจากนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงตามขั้นตอน จากนั้นจึงจะสรุปเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาวินิจฉัย และมีมติต่อไป โดยคาดว่าคงใช้ระยะเวลาไม่นาน