เมื่อวันที่ 12 ก.ย. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี รายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 848 ราย

 1. บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย จํากัด อำเภอศรีราชา 10 ราย สะสม 320 ราย (ค้นหาเชิงรุกโครงการ Factory Sandbox ซึ่งอาจจะเป็นซากเชื้อแล้วส่วนหนึ่ง)
 2. Cluster บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด อำเภอศรีราชา 5 ราย สะสม 82 ราย
 3. Cluster ชุมชนสะพานสุวิทย์การประมง อำเภอสัตหีบ 17 ราย สะสม 27 ราย
 4. Cluster บริษัท CSSG (Subcontract บริษัทในอำเภอพานทอง) 8 ราย สะสม 47 ราย
 5. Cluster บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด อำเภอพานทอง 7 ราย สะสม 7 ราย
 6. Cluster ร้าน เอ็กโปรเฟอร์นิเจอร์ ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี 6 ราย สะสม 6 ราย
 7. บริษัท ฮันซอล เทคนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด 7 ราย อำเภอบ้านบึง สะสม 50 ราย (Bubble and Seal)
 8. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 34 ราย
 9. บุคลากรทางการแพทย์ 1 ราย
 10. สถานประกอบการในจังหวัดระยองหลายแห่ง 31 ราย
 11. ให้ประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่างจังหวัด (จังหวัดกาฬสินธุ์) 1 ราย
 12. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
  12.1 ในครอบครัว 284 ราย
  12.2 จากสถานที่ทำงาน 111 ราย
  12.3 บุคคลใกล้ชิด 18 ราย
  12.4 ร่วมวงสังสรรค์ 3 ราย
 13. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 121 ราย
 14. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 184 ราย