เมื่อ 28 ก.ย. มีรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ได้เผยภาพถ่ายจากข้อมูลดาวเทียม พบพื้นที่น้ำท่วมทางตอนล่างของอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ระบุว่า “ท้ายอ่างลำเชียงไกรอ่วม..!! ท่วมแล้วกว่า 7,600 ไร่ เปรียบเทียบข้อมูลภาพจากดาวเทียม COSMO-Skymed ของวันที่ 24 ก.ย. 64 (ภาพซ้าย) และวันที่ 27 กันยายน 2564 (ภาพขวา) พบพื้นที่น้ำท่วม (สีฟ้า) ทางตอนล่างของอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา กว่า 7,600 ไร่ ส่งผลให้พื้นที่ที่อยู่ทางตอนท้ายของอ่างฯ ซึ่งประกอบด้วยลำน้ำสาขา พื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ริมตลิ่ง มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

GISTDA ได้มีการดำเนินการวางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากปริมาณฝนตกหนัก และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th”

ขอบคุณข้อมูล สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)