จากกรณี บนโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ข่าวปลอมในโซเชียลมีเดียว่า หากฉีดวัคซีนป้องกันกันโควิด-19 ชนิด mRNA อาจจะส่งผลอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพใน 1-2 ปี หลังฉีดนั้น

ล่าสุด ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ได้ให้ข้อมูลผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ระบุว่า “ถ้าจะเกิดผลเสียจริงๆ ไม่ต้องรอในอีกสองปีหรอกครับ จะเห็นกันใน 1-2 วัน อย่างมากสุดก็อาทิตย์ ถ้าไม่มีอะไรผิดปกติก็จบ

อะไรที่เข้าสู่ร่างกายเราวันนี้ และอยู่ในร่างกายเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็สลายตัวเองไป ไม่มีเหตุผลว่าผลจากสิ่งนั้นจะต้องรออีกเป็นร้อยๆ วันเพื่อให้เกิดผลเสีย เราไม่ได้ฉีดวัคซีนทุกวัน เหมือนกินยาที่สามารถสะสมในร่างกายไปเรื่อยๆ จนเกิดผลเสียในระยะยาว”..