นายบุญส่ง ตลับนาค อายุ 51 ปี อยู่บ้านเลขที่ 27 หมู่ 6 บ้านซับป่าพลู ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี เกษตรกรผู้ปลูกมะขามเปรี้ยวยักษ์ รายแรกๆ ของจังหวัด เพื่อแปรรูปเป็นสินค้าโอทอป “มะขามแช่อิ่ม” เปิดเผยว่า เดิมเคยปลูกพืชไร่ ทั้งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลัง รวมทั้งยังเคยปลูกมะขามหวานมานาน 15 ปี  แต่เนื่องจากฝนที่ตกส่งผลให้มะขามหวานเป็นเชื้อราได้ง่าย ขายไม่ได้ราคา ตลอดการดูแลรักษาที่ยุ่งยาก จึงได้ศึกษาแล้วหันมาปลูกมะขามเปรี้ยวยักษ์ โดยไปซื้อพันธุ์มาจาก จ.เพชรบูรณ์ เป็นพันธุ์ฝักดาบ มีเนื้อเยอะ เวลาแห้งสีจะสวยเป็นสีทอง เนื้อไม่ยุบและเนื้อจะไม่ดำ ปลูกบนเนื้อที่ 11 ไร่ ใช้ระยะปลูก 8 คูณ 8 เมตร ในพื้นที่ 1 ไร่ จะใช้กิ่งพันธุ์ 25 ต้น ด้วยกัน

ปีแรกๆ จะดูแลเป็นพิเศษ แต่พอพ้นจากปีแรกไปแล้ว มะขามเปรี้ยวยักษ์ ระบบรากเดินดี ต้นจะตั้งตัวได้ เจริญเติบโตดี มะขามเปรี้ยวยักษ์ จัดได้ว่าเป็นพืชที่ทนแล้งอีกชนิดหนึ่ง สามารถปลูกได้ดีในสภาพพื้นที่เป็นเป็นโคกเป็นหิน หรือดินภูเขา ดินลูกรัง แต่ไม่ชอบพื้นที่ราบลุ่ม แม้ในบางพื้นที่ปริมาณน้ำฝนจะน้อย แต่เจริญเติบโตได้ดี แต่ถึงกระนั้นตนยังได้ขุดสระเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรอง มีขนาด 1 ไร่ หากฝนทิ้งช่วงก็จะสูบมาช่วย  ปีนี้โชคดีมีน้ำเต็มสระหลังฝนตกหนักติดต่อหลายวัน

พอปลูกเข้าปีที่ 3 มะขามเปรี้ยวยักษ์ จะเริ่มให้ผลผลิตบ้างประปราย ก็ต้องบำรุงรักษาอย่างดี และผลผลิตจะเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อทรงพุ่มหรือต้นโตขึ้น ซึ่งจะมีวิธีการบังคับให้มะขามเปรี้ยวยักษ์ให้ผลผลิตที่เร็วขึ้นกว่าสภาพปกติ 1 เดือน ก็จะทำให้ขายได้ราคา โดยจะเริ่มแตกตาดอกถึงเก็บเกี่ยว จะใช้ระยะเวลารวม 6 เดือนด้วยกัน จะเริ่มฉีดสารเพื่อล้างใบ ในปลายเดือนกุมภาพันธ์ พอเดือนมีนาคม ก็จะแตกยอดอ่อน เดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ติดตาดอก และเริ่มมีฝักอ่อน และจะเริ่มเก็บผลผลิตจำหน่าย นำฝักมาทำเป็นมะขามแช่อิ่ม ได้ในปลายเดือนกันยายนถึงธันวาคม พอหลังจากนั้นฝักก็จะเริ่มแก่ จะทำมะขามแช่อิ่มไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้แก่เต็มที่คาต้น จากนั้นจะมาเก็บทำมะขามเปียก ส่งจำหน่าย

สำหรับในฤดูกาลผลิตในปีนี้ มะขามเปรี้ยวยักษ์ ให้ผลผลิตดีมาก ดกทุกต้น สามารถขายได้ทุกระยะ ขายได้ตั้งแต่เป็นมะขามตำน้ำพริก โดยเราจะคัดฝักที่ไม่สวยไปขาย ส่วนฝักที่สวยๆ โตได้ขนาด ฝักมีสีขาวนวล สันจะไม่ค่อยมี ฝักจะกลม เนื้อเยอะ น้ำหนักจะดี ก็จะนำมาทำเป็นมะขามแช่อิ่ม ด้วยการแปรรูปเองที่บ้าน มีรสชาติที่ดี ผลิตเป็นสินค้าโอทอป ของ อ.ลานสัก เป็นสินค้าแปรรูปที่มีมาตรฐานความปลอดภัย มีใบรับรองจากสำนักงานพัฒนาชุมชน อ.ลานสัก ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวจะเก็บตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ ส่งตรวจในห้องปฏิบัติการ ปีละ 1 ครั้ง โดยตรวจติดต่อกันมาเป็นปีที่ 2 แล้ว รวมทั้งยังมีหนังสือรับรองดินที่ใช้ปลูกไม่มีสารพิษตกค้าง รับรองจากกรมวิชาการเกษตร อีกทางหนึ่งด้วย เนื่องจากเราไม่ใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช แต่อย่างใด ส่วนสินค้าแปรรูปมะขามแช่อิ่ม จะนำไปจำหน่ายในงานต่างๆ ที่อำเภอลานสักจัดขึ้นเพื่อสร้างรายได้ ตลอดจนยังได้ขยายกิ่งพันธุ์มะขามเปรี้ยวยักษ์จำหน่าย เรียกว่าทุกอย่างขายได้หมด หากเรามีแรงมีกำลังพอ มะขามเปรี้ยวยักษ์ สามารถตอบโจทย์ที่ดีได้ การตลาดไม่มีปัญหา พ่อค้ามารับซื้อถึงบ้านมีเท่าไหร่รับซื้อหมด