วันนี้จะมาแนะนำต้นไม้ใหญ่ที่ผลัดใบ ใบอาจจะร่วงเยอะ แต่กลับให้ดอกที่สวยสะดุดตา เพราะหลังจากทิ้งใบแล้วจะออกดอกเต็มต้น สวยงามยิ่งนัก มีมาแนะนำ 5 ชนิด ดังนี้ครับ

ตาเบ หรือ อีกชื่อ คือ เหลืองปรีดียาธร มีถิ่นกำเนิด ในแถบประเทศ ปารากวัย อาร์เจนตินา และบราซิล มีความสูงได้ถึงไปประมาณ 8 เมตร เป็นต้นไม้ผลัดใบ ออกดอกสีเหลืองในช่วงเดือน มกราคม ถึง มีนาคม ออกดอกดกและทิ้งใบทั้งต้น เลี้ยงง่าย สามารถนำไปปลูกในบ้านได้

ชมพูพันธุ์ทิพย์ มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกากลางและอเมริกาใต้ เป็นต้นไม้ประจำชาติเอลซัลวาดอร์ มีทรงพุ่มแผ่เป็นชั้นๆ มีความสูงได้ถึง 25 เมตร เป็นต้นไม้ผลัดใบ ออกดอกสีชมพู ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ถึง เมษายน จะทิ้งใบหมดต้นก่อนออกดอก เป็นไม้โตเร็ว แต่กิ่งเปราะหักง่าย สามารถทนสภาพน้ำท่วมได้ดี เนื่องจากเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ควรปลูกในที่ที่มีบริเวณกว้าง เช่น สนสาธารณะ, ริมถนน, เกาะกลาง

กัลปพฤกษ์ เป็นต้นไม้ประจำถิ่นของประเทศไทย มีทรงพุ่มแผ่กว้าง มีความสูงได้ถึง 15 เมตร เป็นต้นไม้ผลัดใบ ออกดอกสีชมพูขาว ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ถึง เมษายน ออกดอกดกและทิ้งใบทั้งต้น เนื่องจากเป็นต้นไม้ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ ควรปลูกในที่ที่มีบริเวณเยอะ

หางนกยูงฝรั่ง เป็นพันธุ์ไม้จากทวีปแอฟริกา มีทรงพุ่มแผ่กว้าง เป็นต้นไม้ผลัดใบ โตเร็ว มีความสูงได้ถึง 15 เมตร เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ ไม่ควรปลูกในพื้นที่ ที่มีขนาดต่ำกว่า 1 ไร่ มีทั้ง ต้นหางนกยูงฝรั่งดอกส้ม และ หางนกยูงฝรั่งดอกเหลือง ออกดอกช่วงเดือน เมษายน ถึง พฤษภาคม ออกดอกดกและทิ้งใบทั้งต้น

ต้นราชพฤกษ์ หรือ ต้นคูน เป็นพืชพื้นเมืองของเอเชียใต้ และดอกราชพฤกษ์ยังเป็นดอกไม้ประจำชาติไทยอีกด้วย มีความสูงได้ถึง 20 เมตร เป็นต้นไม้ผลัดใบ ออกดอกสีเหลือง ออกดอกช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม ไม่ควรปลูกในที่ ที่มีระดับน้ำใต้ดินสูงเพราะรากจะเน่าได้ ควรปลูกสูงจากระดับดินเดิม หรือ ปลูกให้ตุ้มต้นไม้ลอย

ถึงจะผลัดใบก็ ให้ดอกสะใจ ส่วนใหญ่ต้นไม้จะผลัดในช่วงที่อากาศเย็นลง ความชื่นในอากาศน้อยลง ใบของทั้งไม้ยืนต้นและไม้พุ่มหลายชนิดจะเริ่มหยุดผลิตอาหาร ซึ่งเป็นสาเหตุให้ต้นไม้ต้องทิ้งใบจากต้น ลดการใช้พลังงาน จนกว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้นและกลับมาผลิตอาหารตามปกติ เมื่อกักเก็บอาหารไว้มาก ก็มีความพร้อมที่จะสร้างดอกเพื่อเร่งการขยายพันธุ์ เราจึงเห็นต้นไม้ออกดอกสะพรั่งนั้นเอง

………………………………….
คอลัมน์ “มหัศจรรย์พรรณไม้”
เขียนโดย เอกลักษณ์ ถนัดสวน