เมื่อวันที่ 2 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากที่ได้มีการส่งมอบวัคซีน โมเดอร์นา ลอตแรกจำนวน 5.6 แสนโด๊ส เป็นที่เรียบร้อย  และได้มีการคลื่อนย้ายวัคซีนโมเดอร์นาไปที่คลังของบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา ประเทศไทย เพื่อรอการตรวจสอบคุณภาพโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ก่อนกระจายวัคซีนไปยังโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งจองเอาไว้นั้น แต่มีคำถามเกิดขึ้นกับผู้ที่จองและจะฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ว่า ประกันสุขภาพหลังการรับวัคซีนโมเดอร์นาสำหรับประชาชนจะมีการชดเชยอย่างไรหรือไม่นั้น

เรื่องนี้ทาง ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ได้ไขข้อสงสัยดังกล่าว โดยบอกว่า สำหรับการชดเชยหลังฉีดวัคซีนโมเดอร์นาทั้งเข็มกระตุ้นและฉีดแบบ 2 เข็ม ทางองค์การฯ ได้ทำประกันจากบริษัท ทิพยประกันภัย ซึ่งติดไปกับการซื้อวัคซีนของ รพ.เอกชน เพื่อฉีดให้ประชาชน เบื้องต้น

-กรณีโคม่าหรือเสียชีวิตได้รับชดเชย 1 ล้านบาท

-ทุพพลภาพถาวร ชดเชย 5 แสนบาท

-สำหรับอาการไข้ หรือต้องเข้ารักษาเป็นผู้ป่วยใน (Admit) มีค่าชดเชยเป็นค่ารักษาพยาบาล 1 แสนบาท