นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง เปิดเผยความคืบหน้าการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ว่า  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กำลังเร่งพิจารณาระเบียบ กฎเกณฑ์การเปิดลงทะเบียนอยู่ โดยคาดจะทำเสร็จและเปิดให้ลงทะเบียนได้ช่วงต้นปีหน้า โดยเปิดให้ทั้งคนที่เคยได้รับบัตรสวัสดิการอยู่แล้วซึ่งมีอยู่ 13.6 ล้านคน และคนใหม่ที่ยังไม่เคยรับเข้ามาลงทะเบียนรับบัตรได้ด้วย โดยหากคุณสมบัติผ่านก็จะมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือทุกคน

ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ จะมีผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ เพิ่มขึ้นเป็น15 ล้านคน มากกว่าปัจจุบัน เนื่องจากช่วงวิกฤตโควิดมีประชาชนได้รับผลกระทบด้านรายได้ และตกงานเพิ่ม จึงคาดว่าอาจมีจำนวนผู้เข้าเกณฑ์รับความช่วยเหลือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่ม อย่างไรก็ตามในส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการเดิม หากมีงาน มีรายได้เกินแล้ว ก็จะถูกตัดสิทธิจากการรับบัตรออกไป

สำหรับการเปิดลงทะเบียนรอบนี้ นอกจากมีการปรับเกณฑ์คุณสมบัติใหม่ และรูปแบบการลงทะเบียนให้สะดวกขึ้นแล้ว จะมีการว่าจ้างนักศึกษาที่เพิ่งจบมา หรือกำลังว่างงาน 10,000 คน เข้ามาช่วยลงพื้นที่สำรวจข้อมูลประชาชนที่ลงทะเบียน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนรวดเร็วขึ้น เพราะหากใช้กลไกข้าราชการอย่างเดียว คนอาจไม่เพียงพอและต้องใช้เวลานาน ขณะเดียวกันก็จะเข้าไปช่วยดูข้อมูลประชาชนบางกลุ่ม ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สามารถลงทะเบียน ให้ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมด้วย เพราะรัฐบาลมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึง ไม่ให้มีใครตกหล่น

นายสันติกล่าวว่า คลังยังมีการพิจารณาถึงการนำเลขบัตรประชาชนเข้ามาผูกเชื่อมโยงข้อมูล ในการโอนสวัสดิการช่วยเหลือจากบัตรสวัสดิการให้ เพื่อลดความซ้ำซ้อนการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งต่างจากปัจจุบันที่มีการจ่ายตรงเข้าบัตรสวัสดิการซึ่งไม่เชื่อมโยงกับเลขบัตรประชาชน ขณะเดียวกันคลังจะประสานกับหน่วยงานต่างๆ ในการช่วยตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน เช่น การถือครองที่ดินก็จะประสานกรมที่ดินให้ช่วยตรวจสอบอีกแรงหนึ่ง

“คลังยืนยันว่ามีเงินใช้รองรับการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่แน่นอน โดยหากใครมีความเดือดร้อน  รายได้น้อย มีทรัพย์สินไม่ถึงเกณฑ์ ก็มีสิทธิได้รับบัตรสวัสดิการทั้งหมด เพราะรัฐบาลไม่ได้มองในเรื่องของตัวงบประมาณเป็นตัวตั้ง แต่มองในเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือเป็นหลัก”