สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 26 พ.ย. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 6,559 ราย เป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 5,807 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 752 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 2,066,023 ราย หายป่วยกลับบ้าน 6,875 ราย หายป่วยสะสม 1,966,538 ราย กำลังรักษา 80,277 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 64 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 20,645 ราย