เมื่อวันที่ 14 ก.ค. เพจ@สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รายงานว่า ผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 จ.นนทบุรี วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด 329 ราย

สาเหตุติดเชื้อที่สำคัญ : ครอบครัว/เพื่อนร่วมงาน เพศหญิง 160 ราย เพศชาย 169 ราย ต่างชาติ 9 ราย (เมียนมา 8 ราย ลาว 0 ราย กัมพูชา 1 ราย) ภูมิลำเนาอำเภอบางบัวทอง 104 ราย = 31.61% อำเภอบางใหญ่ 92 ราย = 27.96% อำเภอเมือง 62 ราย = 18.84% อำเภอปากเกร็ด 26 ราย = 7.90% อำเภอไทรน้อย 24 ราย = 7.62% อำเภอบางกรวย 21 ราย = 6.38%

มีอาการ 225 ราย คิดเป็น 68% ไม่มีอาการ 104 ราย คิดเป็น 32% สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 329 ราย คัดกรองก่อนผ่าตัด 4 ราย คัดกรองเชิงรุก อ.บางบัวทอง 3 ราย เชิงรับ 322 ราย (ในครอบครัว 58 ราย, เพื่อนร่วมงาน 25 ราย)

พนักงานบริษัทเอกชน 76 ราย

ขับ food panda 2 ราย

พนักงานคลินิกหมออำนาจ วัดลาดปลาดุก 1 ราย

SB เฟอร์นิเจอร์ บางบัวทอง 4 ราย

บริษัท ยูนิเวริดิ์บิ้วตี้ ต.พิมลราช 2 ราย

พนักงาน CP All 1 ราย

คลังสินค้า 24 Shopping ต.ละหาร 2 ราย

DD Home 1 ราย

ค้าขาย/ตลาด/ร้านค้า 32 ราย

ไม่ระบุ 27 ราย

รับจ้าง 24 ราย

นักเรียน 24 ราย

สูงอายุ 14 ราย

ธุรกิจส่วนตัว 12 ราย

ในปกครอง 11 ราย

เจ้าหน้าที่ รพ.ศรีธัญญา 5 ราย

รับเหมาก่อสร้าง 5 ราย

รับราชการ 3 ราย (ข้าราชการตำบลบางเลน 1 ราย)

ร้านอาหาร เดอะดอค เดอะมอลล์งามวงศ์วาน 1 ราย