นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ จีไอที เปิดเผยว่า  จีไอที ได้รับเชิญจากประเทศศรีลังกา โดยผู้ก่อตั้งและกรรมการบริษัท มินคราฟท์ ผู้ผลิตและจำหน่ายพลอยชั้นนำของประเทศศรีลังกา และตัวแทนจาก The International Colored Gemstone Association (ICA) สมาคมด้านพลอยสีที่สำคัญของโลก เข้าร่วมในการศึกษาเชิงลึกก้อนแซฟไฟร์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก น้ำหนักถึง 510 กิโลกรัม ที่ค้นพบจากหมู่บ้านประเทศศรีลังกา

“นับเป็นครั้งแรกของโลกที่ก้อนแซฟไฟร์ได้รับการวิเคราะห์ในเชิงลึก ซึ่งได้ตรวจวิเคราะห์และศึกษาคุณลักษณะ เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลพลอยแซฟไฟร์จากแหล่งอื่น ๆ และความร่วมมือในการศึกษาและวิจัยก้อนแซฟไฟร์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ที่สำคัญการเข้าร่วมตรวจวิเคราะห์ของสถาบันจีไอทีในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของสถาบันฯ ทั้งในด้านมาตรฐานและความเป็นเลิศด้านวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและยกระดับอุตสาหกรรมอัญมณีของประเทศไทย โดยผลการศึกษาจะได้รับการนำเสนอในงานสัมมนาวิชาการนานาชาติด้านอัญมณีศาสตร์ ไอจีซี”

สำหรับก้อนแซฟไฟร์ดังกล่าว ถูกพบในหมู่บ้าน Kahawatta ห่างจากเมืองรัตน-ปุระ แหล่งพลอยชื่อดังของประเทศศรีลังกาไปประมาณ 28 กิโลเมตร โดยก้อนแซฟไฟร์นี้ ประกอบไปด้วยผลึกแซฟไฟร์ขนาดเล็กจำนวนมาก ขนาดตั้งแต่ 0.5 ถึง 6 เซนติเมตร ส่วนใหญ่มีสีน้ำเงินอมเทาอ่อน ซึ่งหาได้ยากในปัจจุบัน