เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เปิดเผยถึงสถานการณ์ประจำวัน พบผู้ป่วยรายใหม่ 4,193 ราย, ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,160,780 ราย, หายป่วยกลับบ้าน 7,863 ราย, ผู้ป่วยกำลังรักษา 56,717 ราย, อาการหนัก 1,132 ราย, ใส่เครื่องช่วยหายใจ 314 ราย, เสียชีวิตเพิ่ม 28 ราย, เสียชีวิตสะสม 21,112 ราย, จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ.-9 ธ.ค. 2564) รวม 96,821,760 โด๊ส ใน 77 จังหวัด, จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม 49,733,993 ราย, จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม 43,075,123 ราย, จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม 4,012,644 ราย

สำหรับ 10 จังหวัด ที่พบผู้ติดเชื้อสูงสุดอันดับ 1 ยังคงเป็นกรุงเทพมหานคร 629 ราย, รองลงมา นครศรีธรรมราช 460 ราย, สงขลา 213 ราย, ชลบุรี 175 ราย, สมุทรปราการ 155 ราย, ปัตตานี 143 ราย สุราษฎร์ธานี 125 ราย, ยะลา 102 ราย, ลำพูน 102 ราย และเชียงใหม่ 90 ราย

ขณะที่สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกยอดผู้ติดเชื้อรวม 268,720,884 ราย อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 1.สหรัฐอเมริกาจำนวน 50,535,791 ราย 2. อินเดีย จำนวน 34,674,408 ราย 3. บราซิล จำนวน 22,177,059 ราย 4.สหราชอาณาจักร จำนวน 10,660,981 ราย 5.รัสเซีย จำนวน 9,925,806 ราย ส่วนประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 24 จำนวน 2,160,780 ราย.