เมื่อวันที่ 21 ม.ค. นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ร่วมตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ โดยมี นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ

นายสุชาติ กล่าวว่า วันนี้ตนได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็ม 3 ซึ่งดำเนินการมาตั้งวันที่ 17 ม.ค.ที่ผ่านมา เบื้องต้นในพื้นที่ชลบุรีมีผู้ปะกันตนมาตรา 33 ต้องการฉีดวัคซีนเข็ม 3 จำนวน 193,227 คน จัดศูนย์ฉีด 2 จุด ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี โดยความร่วมมือกับโรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง และศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา โดยความร่วมมือกับโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ทั้ง 2 ศูนย์ฉีดนี้มีศักยภาพในการฉีดวัคซีนได้วันละ 1,500 คน รวม 2 จุดฉีด สามารถให้บริการฉีดวีคซีนได้วันละ 3,000 คน

ด้านนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวว่า สปส.ได้ดำเนินการสำรวจความประสงค์ของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 เพื่อฉีดวัคซีนเข็ม 3 โดยประสานนายจ้าง ฝ่ายบุคคลให้ลงทะเบียนผ่านระบบ e-service และเริ่มฉีดพร้อมกันในกรุงเทพมหานคร 20 ศูนย์ฉีด และจังหวัดเศรษฐกิจสำคัญ 10 จังหวัด อีก 13 ศูนย์ฉีด เริ่มให้บริการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 17 ม.ค.ที่ผ่านมา ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยมีผู้แจ้งความประสงค์ผ่านระบบ e-service ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1,524,775 คน และต่างจังหวัด 851,309 คน ทั้งนี้ขอให้ผู้ประกันตนที่จะมาฉีดเข็ม 3 เตรียมตัวให้พร้อม พักผ่อนให้เพียงพอ งดการออกกำลังกายหนัก สวมเสื้อที่สะดวกในการฉีด เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาให้พร้อม เตรียมข้อมูลหรือหลักฐานการฉีดวัคซีนเข็ม 1 และเข็ม 2 มาด้วย หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน 1506 กด 6 และ กด 7 ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ.