ที่บริเวณหน้าสถานีรถไฟศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเมือง “สะอาด ปลอดภัย สวยงาม สร้างความประทับใจ” เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ระหว่างวันที่ 5-25 มี.ค. และการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” ระหว่างวันที่ 30 มี.ค.-3 เม.ย. โดยมีนายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต น.ส.ชนมณัฐ รอดบุญธรรม รอง ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร อปท. ผู้บริหารองค์กรเอกชน ผู้บริหารสถานศึกษา จิตอาสาพระราชทาน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม

นายวัฒนา กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ได้ร่วมกันทำความสะอาดทั่วบริเวณถนนหน้าสถานีรถไฟศรีสะเกษ และทาสีบริเวณริมทางเท้า อันเป็นการพัฒนาจุดแลนด์มาร์คสำคัญในการท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่ สะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์”

ทั้งนี้ได้มีการเปิดรับบริจาคขวดพลาสติกใสรีไซเคิล (PETE) เพื่อนำไปจัดทำเป็นของที่ระลึก ผลิตเป็นนาฬิกา และแม่เหล็กรูปเหรียญรางวัล เพื่อลดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สาเหตุหนึ่งที่ทำให้โลกร้อน ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติฯ ในครั้งนี้ อันเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานวาระจังหวัดศรีสะเกษ “ศรีสะเกษจังหวัดสะอาด เปลี่ยนเพื่ออะไรๆ ก็ดีที่ศรีสะเกษ” ภายใต้กิจกรรม Give back to Earth กีฬาสีขาว ลดโลกร้อน ปลอดมลภาวะ รักษ์โลก ให้เป็นเมืองน่าอยู่ สะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Bio-Circular-Green Economy : BCG Model มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำและวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย