เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านเลขที่ 64 หมู่ 10 ต.แขม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ นางนุชนารถ ใยรักษ์ อายุ 34 ปี แกนนำสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนพร้อมด้วยตัวแทนของสมาชิกสมาคมฯ 10 คน ได้เดินทางไปที่กรุงเทพฯ เพื่อไปยื่นหนังสือต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่าน ดร.เสกสกล อัตถาวงศ์ ผช.รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ประธานกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร, รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ประธานคณะกรรมการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร และ ป.ป.ช. เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนการดำเนินงานของคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เนื่องจากว่าญาติของสมาชิกที่เสียชีวิตไปแล้ว 1,400 คน ยังไม่ได้รับเงินฌาปนกิจศพ โดยยอดเงินผู้เสียชีวิตที่ยังไม่ได้รับเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,500 ล้านบาท โดยสมาชิกที่ยังไม่ได้รับเงิน ได้ไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.อุทุมพรพิมัย จ.ศรีสะเกษ ไว้แล้ว เพื่อให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย

นางนุชนารถ ใยรักษ์ อายุ 34 ปี กล่าวว่า ตนเป็นบุตรสะใภ้ของ นายสีทา ใยรักษ์ ซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย มี ดร.สามัคคี เดชกล้า เป็นนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการ หลังจาก นายสีทา เสียชีวิตลง เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 64 ได้ไปยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์ศพ และสมาคมฯ ได้ออกเอกสารแจ้งรายละเอียด ประกอบด้วย วงเงินสงเคราะห์ที่ได้รับ 300,000 บาท หัก 3 รายการ คือ 1.เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าจากสมาชิกที่เสียชีวิต ที่ต้องจ่ายให้ครบ 25 ปี เป็นเงิน 75,750 บาท 2.เงินที่เก็บจากสมาชิกเข้าแทน 5 ปี เป็นเงิน 25,300 บาท 3.เงินค่าบริหารจัดการศพ 9,000 บาท รวมหัก 110,050 บาท คงเหลือ 189,950 บาท สมาคมฯ ส่งตัวแทนมามอบป้ายในงานฌาปนกิจศพ 300,000 บาท แต่มอบเงินครั้งแรก 50,000 บาท คงเหลือ 139,950 บาท จะเห็นได้ว่าสมาคมฯ ไปมอบป้ายในงานศพเป็นตัวเลขเต็มจำนวน แต่ในความเป็นจริง มีรายการหักเงินจากยอดเต็มเป็นจำนวนมาก คงเหลือให้ทายาทได้รับเพียงจำนวนหนึ่ง และการจ่ายเงินของสมาคมฯ ให้แก่ทายาท ยังได้ไม่ครบตามจำนวนที่แจ้งว่าจะจ่าย จนถึงปัจจุบันยังไม่ได้รับเงินที่คงเหลือ ทั้งที่ได้ติดต่อทวงถามเรื่อยมา

นางนุชนารถ กล่าวต่อว่า ตนและแกนนำสมาชิกได้รวบรวมข้อมูล จึงพบว่าในปัจจุบันนี้ สมาคมฯ มีสมาชิก 45,000 คน เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าจากสมาชิกรายละ 5,000 บาท แต่สมาคมฯ ยังไม่จ่ายเงินครบแก่ผู้รับผลประโยชน์ของสมาชิกสมาคมฯ ที่เสียชีวิต ประกอบด้วย สมาชิกของสมาคมตายลงตั้งแต่ปี 63, 64, 65 ยังไม่รับเงินเลย เดิมเรียกเก็บ 5,000 บาท ปี 65 เรียกเก็บเพิ่มอีก 2,000 บาท ถึงแม้สมาชิกจ่าย 5,000+2,000 บาท สมาคมฯ ยังไม่มีเงินพอจ่ายให้คนตายตั้งแต่ปี 63, 64, 65 ซึ่งตนและแกนนำสมาชิกสมาคมฯ ได้ร้องขอความเป็นธรรม ให้มีการตรวจสอบการดำเนินงานของสมาคมฯ ข้างต้น กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับจังหวัดและส่วนกลางแล้ว ซึ่งจากการไปติดตามได้รับคำตอบว่า ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการตามกฎหมาย ทำให้สมาชิกสมาคมฯ 45,000 คน ได้รับความเดือดร้อน จึงได้ขอให้นายกรัฐมนตรี และคณะส่วนราชการที่ตนและคณะไปยื่นหนังสือ ได้ดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้ เพื่อให้ความช่วยเหลือสมาชิกสมาคมฯ ที่ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากยังไม่ได้รับเงินของญาติที่เสียชีวิตอย่างเร่งด่วนต่อไปด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางด้าน ดร.สามัคคี เดชกล้า นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ได้ลงนามในหนังสือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ที่ สชสท/2565 ลงวันที่ 18 มี.ค. 65 เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี 64 โดยข้อความในหนังสือระบุว่า ด้วยสมาคมฯ ได้กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี 64 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 2 เม.ย. 65 เวลา 09.00-12.00 น. ห้องประชุม รร.กำแพง ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ โดยมีระเบียบวาระการประชุม 9 วาระ จึงขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุม โดยให้ตอบรับยืนยันการเข้าร่วมประชุมภายในวันที่ 29 มี.ค. 65 ณ สำนักงานสมาคมหรือทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-4591-0049, 08-8766-5144