เมื่อวันที่ 25 ก.ค.  นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สถานการณ์ของโรคโควิด-19 ยังแพร่ระบาดต่อเนื่อง และมียอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน จากการตรวจสอบ พบว่าปัจจุบันมีวัดหลายแห่งทยอยร่วมเจตนารมณ์ “เผาศพโควิดฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย” โดยมีวัดในพื้นที่กรุงเทพฯ จำนวน 62 วัด วัดในจังหวัดปริมณฑล จำนวน 124 วัด วัดในส่วนภูมิภาค 407 วัด รวมทั้งสิ้น 593 วัด  อีกทั้งยังมีวัดที่มีศักยภาพและมีพื้นที่เพียงพอให้การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ โดยใช้พื้นที่วัดจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอย และสถานที่กักตัวรอดูอาการผู้ติดเชื้อ เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีปริมาณเพิ่มทุกวัน ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีวัดและสถานที่ในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ทั่วประเทศได้ดำเนินการปรับพื้นที่แล้ว จำนวน 118 แห่ง ซึ่งมีความพร้อมรองรับและสนับสนุนการดำเนินงานทางการแพทย์ได้เป็นอย่างดี

นายอนุชา กล่าวอีกว่า  นอกจากนี้ ตนสั่งการให้ พศ.ดูแลคณะสงฆ์และผู้ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดอย่างเต็มที่ โดยให้พิจารณาจัดหาอุปกรณ์ป้องกันเชื้อให้ทางวัด อาทิ ชุด PPE และอุปกรณ์ทำความสะอาด อีกทั้งให้เร่งประสานขอฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้พระสงฆ์ สัปเหร่อ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดอย่างเร่งด่วน