เมื่อวันที่ 16 พ.ค. อดีตพระพุทธะอิสระ หรือ นายสุวิทย์ ทองประเสริฐ อดีตเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย อดีตเจ้าวาสวัดอ้อน้อย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก หลวงปู่พุทธะอิสระ (Buddha Isara) ระบุว่า ประชาธิปไตย เป็นของคนไทยทุกคน กันอีกซักครั้ง

อีกไม่กี่วัน คนกรุงเทพฯจะได้มีโอกาสไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ว่ากรุงเทพมหานครในรอบ 7 ปี

ใครคิดอยากได้ใหม่ทิ้งเก่า ก็ถือเป็นสิทธิ

แต่พุทธะอิสระเป็นคนหัวโบราณ ให้คุณค่ากับชาติวุฒิ วัยวุฒิ และคุณวุฒิ ต้องมาก่อนเสมอ

เพราะรู้อยู่ว่าเป็นของจริง เหตุเพราะเคยสัมผัส จับต้องได้ เห็นผลจริง

รู้ รับ จำ คิด ได้ชัดเจนว่า ผู้ใดให้ประโยชน์ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ได้มากกว่า

ประชาชนก็เป็นองค์ประกอบของความเป็นชาติ หากไม่ใช้อารมณ์นำหน้า มีหลักการและรู้จักแยกแยะได้ว่า

ใครทำอะไร ให้ประโยชน์หรือไม่เคยให้ประโยชน์

ในฐานะที่ฉันอยู่มานาน เห็นอะไรมาก็แยะ ทั้งทางโลกและทางธรรม

จึงทำให้รู้ว่า ใครของจริง ใครยังจับต้องไม่ได้ และยิ่งในสถานการณ์โลก เศรษฐกิจ สังคมแบบนี้

ประเทศไม่เหลือเวลาให้มาเริ่มต้นใหม่ เพราะวันคืนล่วงไปๆ พร้อมทั้งมันก็พรากความฝัน ความหวังของมนุษย์ให้อันตรธานหายไปได้ด้วย

หากยังไม่เห็นผลงาน ไม่แน่ใจ ในการขายฝันของแต่ละคน

เช่นนั้นก็เลือกของเก่า คนเก่า เอาไว้ก่อนดีกว่า เรียกว่า กำขี้ดีกว่ากำตด

วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เรื่องดี เรื่องร้าย สมหวัง ผิดหวัง คุณๆ ทั้งหลายมีสิทธิอันชอบธรรมที่จะเลือกสรรเองได้ โดยใช้สติปัญญาพิจารณา.