เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 18 พ.ค. ที่รัฐสภา นายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ แถลงว่าได้ส่งหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และนายสาธิต ประเสริฐศักดิ์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เพื่อขอให้ตรวจสอบไม้พื้นกระดาน และไม้ตงทุกแผ่นว่าเป็นไม้ตะเคียนทองทั้งหมด ตามข้อกำหนดในสัญญาก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่หรือไม่ อย่างไรก็ตามกรมป่าไม้มีหนังสือยืนยันว่าไม้พื้นกระดานของรัฐสภา เป็นไม้พะยอมซึ่งไม่ตรงตามข้อกำหนดของสัญญา

นายวัชระ เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 17 พ.ค.ที่ผ่านมา นายสาธิตได้จัดประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม คือ นายปรีชา ชวลิตธำรง ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา เลขาธิการสภาฯ คณะกรรมการตรวจการจ้างฝ่ายเสียงข้างมาก ผู้แทนบริษัทควบคุมงาน (ATTA) ผู้แทนบริษัทที่ปรึกษา (CAMA) นายสุทธิพล พัชรนฤมล ผู้แทนบริษัทซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุม แต่ไม่ได้เชิญกรรมการตรวจการจ้างเสียงข้างน้อยเข้าร่วมประชุม

สาระสำคัญในการประชุม คือมีการกล่าวอ้างดำริของประธานรัฐสภา ว่าได้ให้นโยบายสำนักงานเลขาธิการฯ ให้ตรวจรับการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ให้เสร็จก่อนการประชุมเอเปคในเดือน พ.ย.65 นอกจากนี้ยังมีการตำหนิบริษัทผู้ควบคุมงานและบริษัทที่ปรึกษา ว่าเหตุใดให้ความเห็นเรื่องการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่สอดคล้องกัน รวมทั้งนายสาธิตยังอ้างว่าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) แจ้งว่าจะมาร่วมการตรวจรับงานทุกครั้ง จึงขอทราบรายละเอียดว่ามีดำริจากประธานรัฐสภาจริงหรือไม่ และเพื่อความโปร่งใสขอให้มีการตรวจสอบไม้ปูพื้นทุกแผ่นในอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ทุกชั้น และไม้ตง ที่ใช้รองไม้ปูพื้นทุกแผ่น ทุกชั้น ว่าเป็นไม้ตะเคียนทองตามกำหนดในสัญญาหรือไม่ ซึ่งหลังจากนี้ตนจะยื่นเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และ สตง. ตรวจสอบต่อไป

“ผมได้รับเบาะแสจากข้าราชการในสภา ว่าไม้ตงทุกชิ้นไม่ใช่ไม้ตะเคียนทอง มีการหมกเม็ดใช้ไม้อย่างอื่น และไม้ปูพื้นส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นไม้ตะเคียนทอง ฉะนั้นเพื่อสนับสนุนตามนโยบายประธานรัฐสภา ที่ให้การก่อสร้างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายทุกประการ จึงขอให้ประธานรัฐสภา สั่งให้รื้อไม้ตรงมาตรวจสอบทุกชิ้น เพราะเรื่องนี้เป็นการกระทำผิดกฎหมาย มีการเบิกเงินค่างวดไม้ปูพื้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วในยุคของนางพรพิศ” นายวัชระ กล่าว