เมื่อวันที่ 26 พ.ค. นายศุภชัย ใจสมุทร นายทะเบียนสมาชิกพรรค ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย เปิดเผยว่า ร่าง พ.ร.บ.พืชกัญชากัญชง ที่พรรคภูมิใจไทยนำเสนอต่อนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ได้รับการบรรจุในวาระการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร โดยขอเลื่อนระเบียบวาระ ส่งผลให้จะมีการหยิบยกขึ้นมาพิจารณาวาระที่ 1 ในวันที่ 8 มิ.ย. เพื่อให้มีการตรากฎหมายออกมาเร็วที่สุด ป้องกันผลกระทบจากการนำกัญชา กัญชง ไปใช้ในทางที่ไม่ตรงกับเจตนารมณ์ เพื่อการแพทย์ และเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจ ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยมีมาตรการควบคุมผลกระทบทางสังคมอย่างเคร่งครัด และต้องขอบคุณฝ่ายค้าน และฝ่ายรัฐบาล ที่เข้าใจความจำเป็นเร่งด่วนจึงได้เลื่อนระเบียบวาระให้พิจารณาในวันที่ 8 มิ.ย.

นายศุภชัย กล่าวว่าเมื่อพิจารณา พ.ร.บ.พืชกัญชากัญชง ในวาระที่ 1 แล้ว คาดว่า จะมีการตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาพิจารณากฎหมายฉบับนี้ คาดว่าจะใช้ระยะเวลาพิจารณา 2 เดือน โดยนำข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับประชาชน ข้อห่วงใยจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ ที่ได้แสดงความห่วงใย มาเป็นข้อหารือในชั้นกรรมาธิการเพื่อความรอบคอบในการพิจารณาต่อไป.