เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. ที่ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ให้การต้อนรับนางหวอ ถิ แองห์ ซวน (Vo Thi Anh Xuan) รองประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้าเยี่ยมคารวะ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลกประจำปี 2565 (Global Summit of Women) โดยภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ โดยนายกรัฐมนตรี ชื่นชมบทบาทรองประธานาธิบดีในการส่งเสริมบทบาทสตรี เยาวชน และการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมจากฐานราก

โอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือระดับท้องถิ่นและระดับประชาชน ซึ่งไทยและเวียดนาม มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดในระดับประชาชน โดยเฉพาะชุมชนชาวไทยเชื้อสายเวียดนามกว่าหนึ่งแสนคน ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ พร้อมต่างมุ่งหวังที่จะกระชับความร่วมมือในระดับท้องถิ่นและประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะระหว่างเยาวชน เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีและมิตรภาพ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดในอนาคต ซึ่งรองประธานาธิบดีเวียดนาม ยินดีส่งเสริมความร่วมมือในระดับท้องถิ่นให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเห็นพ้องกับไทยในการสนับสนุนการอนุรักษ์ และพัฒนาสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับเวียดนามในไทย ให้สถานที่เหล่านี้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของสองประเทศ

ในช่วงท้าย ทั้งสองฝ่ายได้หารือเรื่องสถานการณ์ภูมิภาคและระหว่างประเทศอย่างสร้างสรรค์ พร้อมร่วมมือ ประสานท่าทีและความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือในระดับภูมิภาค และระดับโลก ทั้งในกรอบอาเซียน และองค์การสหประชาชาติ โดยนายกรัฐมนตรีและรองประธานาธิบดีเวียดนาม ต่างมองว่าทั้งไทยและเวียดนามสามารถร่วมมือกันทั้งในด้านทวิภาคีและพหุภาคี เพื่อผลักดันไทย เวียดนาม และอาเซียนให้มีความมั่งคั่ง มีสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน.