วันที่ 2 ก.ค. น.ต.ศิธา ทิวารี ประธานคณะกรรมการอำนวยการและพัฒนาพรรคไทยสร้างไทย ได้โพสต์ข้อความถึงเหตุการณ์เครื่องบิน มิก28 ของเมียนมา รุกล้ำแดนไทย ว่า เรื่องนี้รัฐบาลไทยต้องให้ความสำคัญกับ 3 ส่วนหลักคือ 1.ความรู้สึกมั่นใจว่ารัฐบาลนี้ จะรักษาอธิปไตยของไทย และดูแลความปลอดภัยให้พี่ประชาชนได้ ทั้งทางกายภาพ และสภาพจิตใจ 2.ท่าทีต่อหลักมนุษยธรรม ในการใช้ยุทโธปกรณ์ทางการทหาร เพื่อปราบปรามชนกลุ่มน้อย และ 3. ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน อ่านข่าว มิก-29 เมียนมา ล้ำน่านฟ้าไทย อ้อมถล่มฐานกะเหรี่ยง ทหารไทยได้แต่มอง

โดยในกรณีแรก ถือว่ารัฐบาลไทยสอบตก!! ควรชี้แจงใหม่ ให้ประชาชนมั่นใจอีกครั้ง กรณีที่ 2 เนื่องจากการแถลงในลักษณะ ยินยอมให้รุกล้ำน่านฟ้าไทย เพื่อปฏิบัติการทางทหาร เท่ากับเรามีส่วนรู้เห็น ในการกระทำดังกล่าว เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆ ที่รัฐบาลไทยพยายามไม่พูดถึง ควรรีบชี้แจงโดยด่วน

ส่วนกรณีสุดท้าย การที่เครื่องบินรุกล้ำน่านฟ้าในครั้งนี้ รัฐบาลรักษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ดี ซึ่งมันอาจจะดีเกินไป จนทำให้ประชาชนหมดความเชื่อมั่นต่อข้อที่ 1 และ 2 รัฐบาลควรให้ความสำคัญกับทั้ง 3 ส่วน โดยต้องให้ความสำคัญกับ “ความรู้สึกของคนไทย” ให้มากกว่านี้ครับ