เมื่อวันที่ 5 ก.ค. ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้โพสต์เฟซบุ๊ก Anan Jongkaewwattana ระบุว่า “มีอาการแต่ ATK เป็นลบ อาจเกิดจากภูมิจากวัคซีนกำลังสู้กับไวรัส ควรตรวจซ้ำอีก 2 วันหลังมีอาการ หลายคนพบเป็นบวกได้”

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ “ดร.อนันต์” ยังเคยเผยก่อนหน้านี้อีกว่า ข้อมูลอาการของผู้ติดเชื้อโอมิครอน BA.1 และ BA.4/BA.5 ที่เก็บข้อมูลโดยหน่วยงานสาธารณสุขของฝรั่งเศส โดยเก็บข้อมูลจากผู้ป่วยจำนวนใกล้เคียงกันคือประมาณ 280-290 คน โดยรวมแล้วอาการของผู้ป่วยที่ติดเชื้อ BA.4/ BA.5 ชัดกว่าผู้ป่วยที่ติดโอมิครอนรุ่นแรก ในทุกอาการที่รายงาน สังเกตจากกราฟสีเขียวสูงกว่าสีชมพูทั้งหมด โดยอาการที่พบมากกว่า 50% ของผู้ป่วยคือ อ่อนเพลีย ไอ ไข้ ปวดศีรษะ น้ำมูกไหล ตามลำดับ และเป็นที่น่าสนใจว่า กลุ่มอาการทางเดินหายใจเช่น หายใจถี่ และหายใจลำบาก พบได้ในกลุ่ม BA.4/BA.5 เช่นเดียวกันอีกด้วย..

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก @Anan Jongkaewwattana