เมื่อวันที่ 5 ก.ค. พล.ต.ประสาน แสงศิริรักษ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 และผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร สั่งการให้ทหารกองบัญชาการควบคุมเฉพาะกิจ ราบ 14 (ฉก.ร.14) กองทัพภาคที่ 3 จัดกำลังร่วมกับ ทหารกองร้อย ที่ 1413 (ร้อย.ร.1413) จำนวน 3 ชุดปฏิการ ได้ร่วมปฏิบัติภารกิจในการในการลาดตระเวนพิสูจน์ทราบ เฝ้าตรวจ และเคลื่อนไหวแสดงกำลังในบริเวณพื้นที่ตามแนวชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบบริเวณพื้นที่บ้านวาเล่ย์เหนือ บ้านวาเล่ย์ใต้ บ้านมอเกอร์ไทย ต.วาเล่ย์ และบ้านหมื่นฤาชัย ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก เพื่อควบคุมสถานการณ์การสู้รบฝั่งเมียนมา ด้านตรงข้ามพื้นที่รับผิดชอบ ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของราษฎรไทย ที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

ทั้งนี้ทางกองทัพภาคที่ 3 ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ชายแดนด้าน อ.พบพระ จ.ตาก อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนชาวไทยในพื้นที่ หลังจากเกิดเหตุการณ์ไม่สงบของประเทศเพื่อนบ้าน ร้านชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณแนวชายแดนพบว่าส่วนใหญ่ขณะนี้ได้คายความกังวลใจลงมากแล้ว เนื่องจากสถานการณ์ขณะนี้ในฝั่งตรงข้ามก็เริ่มคลี่คลาย อีกครั้งในขณะนี้ภายในพื้นที่ได้มีกองกำลังเจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาดูแลความสงบเรียบร้อยดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง จึงทำให้ชาวบ้านต่างรู้สึกมั่นใจในความปลอดภัยมากขึ้น ส่วนชนกลุ่มน้อยที่อพยพมาหลบภัยในฝั่งไทย ขณะนี้ได้เริ่มทยอยเดินทางกลับไปยังฝั่งเพื่อนบ้าน หลังเหตุการณ์ในฝั่งตรงข้ามเริ่มสงบลง