เมื่อวันที่ 12 ส.ค. แฟนเพจเฟซบุ๊ก แพทยสภา ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “รพ.ตำรวจประกาศชื่อจองวัคซีนแพทยสภา กทม.แล้ว เรียนสมาชิกแพทยสภา ใน กทม. ที่ลงทะเบียน กับ MD E-Service  และ จองรับวัคซีน ที่ ศูนย์ฉีดวัคซีน อัมรินทร์พลาซ่า ในกำกับ ของ โรงพยาบาลตำรวจ ระหว่างวันที่ 13-25 ส.ค.64

ขณะนี้ ทางทีมศูนย์ฉีดวัคซีน ได้ ประกาศรายชื่อ ผู้ที่มีสิทธิได้รับวัคซีน กทม.ตามที่จองระหว่างวันที่ 13-19 ส.ค.64 เรียบร้อยแล้ว ท่าน สามารถ เช็กรายชื่อได้ที่ http://policehospital.org/pgh-co-vaccine-registration/ สำหรับวันอื่นๆ จะประกาศให้ทราบในประกาศถัดไป

หมายเหตุ: ท่านที่ตรวจไม่พบชื่อจองเกิดจาก รพ.ตำรวจไม่พบชื่อในฐานข้อมูลวัคซีนชุดที่ขอผ่าน MD eService แพทยสภา ระหว่าง 28 ก.ค.-2 ส.ค.64 ท่านโปรดตรวจดูใน MD eService ของท่านก่อน อาจเกิดจาก

1.รายชื่อท่านได้รับจากที่อื่นในระบบหมอพร้อมของ คร. สธ.ไปแล้ว

2.ในฐานข้อมูลท่านมิได้ลงทะเบียนใน กทม. (จังหวัดอื่น ทางท่านผู้ตรวจกรุณาขอไปที่ สสจ.ท่านโปรดตามที่จังหวัดของท่านในสัปดาห์หน้า ทั้ง นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ครับ)

3.ในฐานข้อมูลเมื่อท่าน key ชนิดวัคซีนถูกบันทึกเป็นชนิดที่ยังไม่ได้รับ pfizer รอบนี้ เช่น SVAZ SPAZ SV2AZ AZAZ ขอให้ท่านส่งข้อมูลหมอพร้อมมาที่ จนท. ใน inbox facebook แพทยสภา จะส่งเรื่องแก้ไข รพ.ตำรวจให้ต่อไป

4.ท่านที่ลงชื่อในชุดสำรวจ googleform หลังวันที่ 2 ส.ค.เพื่อตรวจสอบ “จำนวน” ตกค้างรอบพิเศษ เพื่อขอเปิดระบบ MD eService “รอบพิเศษ” ซึ่งต้องใช้เลข 13 หลักเชื่อมกับ สธ.ด้วยตนเองต้องยืนยันใหม่ กำลังเตรียมเปิดระบบให้ขอเพิ่มเร็วๆนี้ โปรดติดตามในเพจแพทยสภาครับ

5.เหตุอื่นๆ เฉพาะราย คุณหมอกรุณาส่ง inbox Facebook แพทยสภา จนท.จะติดตามให้ในช่วงเวลาราชการต่อไปครับ

ขอบคุณ กรมควบคุมโรค นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และ รพ.ตำรวจที่กรุณาต่อ สมาชิกแพทยสภา และขออภัยสมาชิกที่อาจไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควรนะครับ แพทยสภา 12 ส.ค.2564”