จากกรณีนายอนุทิน ชาญวีรกุล รมว.สาธารณสุข ระบุว่า การพิจารณาเรื่องวัคซีนในประเทศไทย จะต้องผ่านความเห็นจากคณะกรรมการวิชาการวัคซีน ที่มีศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ รวมถึงศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ เป็นคณะทำงานประชุมร่วมกันทุกวัน เพื่อวางแนวทางการใช้วัคซีนใด วิธีใด ห่างกันอย่างไร แล้วแจ้งมติไปยังกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้แพทย์ปฏิบัติตาม แม้แต่อธิบดีกรมการแพทย์จะฉีดวัคซีนตามใจตัวเอง หรือแพทย์จะฉีดตามความเชื่อส่วนตัวก็ไม่ได้ ตนและกระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทาง หากคณะกรรมการบอกว่าต้องซื้อวัคซีนชนิดใดเพิ่ม ก็จะต้องเร่งน้ำเข้าครม. หางบประมาณมาเพิ่มเติม และพยายามจัดหามาให้ได้มากที่สุด

ความคืบหน้าเมื่อวันที่ 3 ก.ค.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กส่วนตัว “Yong Poovorawan” ระบุถึงกรณีดังกล่าวว่า โควิด 19 วัคซีน ตามข่าวที่ว่าการพิจารณาเรื่องวัคซีน มีหมอ 3 ท่าน มีอำนาจตัดสินใจเลือกวัคซีน ไม่เป็นความจริง โดยเฉพาะช่วงที่ผมอยู่ในการประชุม จะพูดเชิงวิชาการ ถึงวัคซีนทุกตัวครับ