เมื่อวันที่ 10 ม.ค. เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ นำผลปาล์มน้ำมันขายให้กับผู้ประกอบการลานเทรับซื้อในชุมชนที่เป็นเครือข่ายของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มของเอกชนในพื้นที่ หลังจากลานเทรับซื้อของเอกชนต่างๆ ต้องหยุดรับซื้อผลปาล์มน้ำมันจากชาวสวนชั่วคราว เนื่องจาก ประสบปัญหาการขนส่งขายให้กับโรงสกัด รถบรรทุกผลปาล์มน้ำมันต้องรอคิวหน้าโรงสกัดเป็นจำนวนมาก บางคันต้องให้เวลา 1-2 วัน จะได้ขายผลปาล์ม เนื่องจากทางโรงงานสกัด สกัดน้ำมันปาล์มไม่ทัน เป็นผลมาจากการหยุดโรงงานยาวในช่วงปีใหม่ และเมื่อโรงงานเปิดเกษตรกรได้เก็บเกี่ยวผลผลิตพร้อมกัน โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มที่มีอยู่จึงผลิตไม่ทัน

นายศุภชัย เกิดสุช ผู้ประกอบการลานเทรับซื้อผลปาล์มน้ำมัน เปิดเผยว่า สาเหตุที่ลานเทบางแห่งต้องหยุดรับซื้อผลผลิตปาล์มน้ำมันชั่วคราว เนื่องจากที่ผ่านมา ทางโรงงานสกัดหยุดรับซื้อผลผลิตปาล์มน้ำมันช่วงเทศกาลปีใหม่หลายวัน หลังจากกลับมาเปิดโรงงานหลังปีใหม่ ประกอบกับช่วงที่เกษตรกรหยุดตัดผลผลิตในช่วงเทศกาลปีใหม่จึงทำให้ผลผลิตเลยกำหนดเก็บเกี่ยวส่งผลให้ปาล์มน้ำมันมีจำนวนมากกว่าปกติ จึงทำให้ผลผลิตล้นโรงงาน และบางลานเทจำเป็นต้องหยุดรับซื้อเนื่องจากผลผลิตที่ซื้อไว้ในราคาที่สูงกว่าแล้วยังไม่ได้จัดส่งในวันถัดมาราคาต่ำลงจึงทำให้มีขาดทุน ล่าสุดราคารับซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ 4.70 บาท คาดว่าประมาณ 1 สัปดาห์ สถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ.