สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 1 ก.ย. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 14,802 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,585 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 217 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 1,190,668 ราย หายป่วยกลับบ้าน 18,996 ราย หายป่วยสะสม 1,013,342 ราย กำลังรักษา 166,922 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 252 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 11,841 ราย