เมื่อวันที่ 20 ก.ย. น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยถึงการประชุมรัฐสภาที่มีการพิจารณาร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.ว่า ในการประชุมพิจารณาร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวเมื่อวันที่ 17 ก.ย.ที่ผ่านมานั้น นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานรัฐบาล ได้ประกาศเลื่อนการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ..ออกไปเป็นสมัยหน้าในวันที่ 1 พ.ย. ซึ่งยืนยันว่าการเลื่อนการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวออกไปไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการปฏิรูปการศึกษา เนื่องจากขั้นตอนการพิจารณาได้ผ่านกระบวนการของการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติมาแล้ว ซึ่งในการประชุมรัฐสภาสมัยหน้าจะมีการโหวตรับร่างฉบับนี้อย่างแน่นอน ไม่มีการปัดตกกฎหมายการศึกษาแต่อย่างใด โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการปฏิรูปการศึกษาเป็นอย่างมาก

“หลายฝ่ายอาจมีข้อสงสัยว่าการประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุมน้อยจึงทำให้คิดว่าร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.. ถูกปัดตกไปได้หรือไม่ แต่ความจริงแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไร ส่วนประเด็นที่มองว่ารัฐบาลไม่จริงใจต่อการพิจารณากฎหมายการศึกษา เนื่องจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่วนใหญ่เป็นสมาชิกพรรคฝ่ายรัฐบาลนั้น ดิฉันคิดว่าไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล เพราะทุกคนให้ความสำคัญกับการศึกษา แต่คิดว่าเป็นประเด็นในเรื่องของการสื่อสารมากกว่า ยืนยันว่าไม่มีประเด็นทางการเมืองอะไรแอบแฝง แต่ก็ยอมรับว่าการพิจารณาอาจล่าช้าไปจริงแต่ก็ไม่ถือว่าช้ามาก เพราะในการประชุมรัฐสภาสมัยหน้าก็จะมีการโหวตรับร่างอยู่แล้ว ซึ่งคงจะต้องพิจารณากฎหมายให้เรียบร้อยก่อน อย่างไรก็ตามยืนยันว่าการปฏิรูปการศึกษาไม่สะดุดอย่างแน่นอน