วันที่ 16 ม.ค. นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบต่ออายุมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล 1 บาทต่อลิตร เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.-19 เม.ย. 67 จากมาตรการเดิมที่จะสิ้นสุดลงวันที่ 31 ม.ค. 67 นี้ เพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชนด้านราคาพลังงาน

โดยให้สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เข้ามาอุดหนุนราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล ส่วนราคาน้ำมันจะเป็นอัตราเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับราคาตลาดโลกในช่วงนั้น

ทั้งนี้จากมาตรการดังกล่าวจะทำให้รัฐสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 6,000 ล้านบาท นอกจากนี้ในที่ประชุมมีการพิจารณาลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลเท่านั้น ไม่ได้มีการพิจารณาลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเบนซินแต่อย่างใด