พีทีที สเตชั่น และบางจากคอร์ปอเรชั่น ได้ประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ทุกชนิด และพรีเมียม แก๊สโซฮอล์ 95 เพิ่มขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 27 เม.ย. 2567 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็น ดังนี้ เบนซิน = 48.24, แก๊สโซฮอล์ 95 = 40.35, E20 = 38.24, แก๊สโซฮอล์ 91 = 39.28, E85 = 37.99, พรีเมียม แก๊สโซฮอล์ 95 = 48.04, ดีเซล B7 = 30.94, ดีเซล B10 = 30.94, พรีเมียม ดีเซล B7 = 42.94 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร