เมื่อวันที่ 30 ก.ย. ที่ จ.อุทัยธานี นายสงกรานต์ ชลอศรีทอง ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนทับเสลา จ.อุทัยธานี ได้มีหนังสือประกาศสถานการณ์น้ำในฤดูฝน ปี 2564 ฉบับที่ 1 เรื่องสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำทับเสลา โดยระบุว่า เนื่องด้วยผลกระทบจากพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่ ” ส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บกักน้ำเสลา เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่า ในระหว่างวันที่ 1-8 ต.ค. 64 มรสุมมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ฝนเพิ่มมากขึ้น จากสภาวะดังกล่าว ทำให้อ่างเก็บกักน้ำทับเสลา ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 132.81 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีระดับสูงกว่าเกณฑ์ควบคุมน้ำสูงสุด (Upper rule curve) ประมาณ 20.02 ล้านลูกบาศก์เมตร ทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทัพเสลา จึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำลงลำน้ำเดิม ในอัตราไม่เกิน 10 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย. 64 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป

เพื่อวัตถุประสงค์ความปลอดภัยของเขื่อนทับเสลา เพื่อให้อ่างเก็บน้ำมีปริมาตรที่ว่างรองรับน้ำฝนที่จะตกหนักในเดือนตุลาคมของทุกปี และอยู่ในเกณฑ์การบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำ ตามข้อสั่งการของกรมชลประทานและรักษาระดับน้ำในอ่างเก็บกักน้ำทัพเสลาไม่ให้มีระดับสูงเกินกว่าระดับควบคุมสูงสุดและเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดจากน้ำล้นอ่างเก็บน้ำได้

ทั้งนี้ในการเปิดระบายน้ำ จะพิจารณาปรับการเปิดระบายน้ำในแต่ละช่วงเวลาไม่ให้เกินศักยภาพของลำห้วยทัพเสลา และให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายน้ำน้อยที่สุด และหากไม่มีฝนตกในพื้นที่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทัพเสลา พิจารณาปรับลด ปริมาณการระบายน้ำทันที
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทัพเสลา จึงประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการและประชาชนทราบ โดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 28 ก.ย. 64

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมอีกว่า ล่าสุดสถานการณ์น้ำในเขื่อนทับเสลา มีปริมาณน้ำเก็บกัก 153.76 ล้าน. .ลบ.ม (96.10%) ใช้การได้ 42.44 ล้าน ลบ.ม. (85.17% ) สำหรับน้ำที่ระบายลงมา จะไหลหลากลงลำห้วยทัพเสลา ผ่าน อ.ลานสัก อ.หนองฉาง อ.หนองขาหย่างและ อ.เมืองอุทัยธานี แล้วไหลลงแม่น้ำสะแกกรัง ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสะแกกรัง เพิ่มขึ้นตามไปด้วย.