ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย H.E. Mr. Thierry Mathou, the French Ambassador to Thailand และ คุณศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศฝรั่งเศส ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ มหาวิทยาลัยแห่งแคว้นลอเรน (Université de Lorraine) ประเทศฝรั่งเศส โดยมี ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ Prof. Dr. Pierre Mutzenhart, President of Université de Lorraine เป็นผู้ลงนาม พร้อมด้วยผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน

โดยการลงนาม MOU ในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าระหว่างทั้งสองสถาบันการศึกษา โดยมีการจัดตั้งศูนย์วิจัย Electrical Engineering Thai-French Research Center (EE-TFRC) ขึ้นที่สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ชั้น 3 เพื่อศึกษาความรู้ด้านพลังงานทดแทน ประสิทธิภาพในการเก็บรักษา และบริหารพลังงานไฟฟ้า นอกจากนี้ยังเป็นการทำวิจัยร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ  เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564