วันที่ 7 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายว่า มีหนังสือจาก กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ลงนามโดย พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผบช.น. ระบุคำสั่งแต่งตั้งตำแหน่งรักษาราชการแทนผู้กำกับการ (ผกก.) โดยมีใจความระบุ ว่า ด้วย บช.น. มีเหตุผลความจำเป็นในการให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทนภายในสังกัด บช.น. เพื่อให้การบริหารงานราชการในภาพรวมของ บช.น. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สมตามความมุ่งหมายของทางราชการ


ดังนั้น จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 14 และมาตรา 72 แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 7/2559 ลงวันที่ 5 พ.ย.59 เรื่อง การกำหนด ตำแหน่งของข้าราชการตำรวจซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวน, ระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของผู้บัญชาการในฐานะเป็นอธิบดีหรือแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2551 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 จึงอนุมัติสั่งการให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน ดังนี้


1.พ.ต.อ.นำเกียรติ ธีระโรจนพงษ์ รอง ผบก.น.2 รักษาราชการแทนตำแหน่ง ผกก.สน.คันนายาว ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง หรือมีผู้ได้รับการแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่ง 2. พ.ต.อ.ชัยรพ จุณณวัตต์ รอง ผบก.น.4 รักษาราชการแทนตำแหน่ง ผกก.สน.อุดมสุข ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง หรือมีผู้ได้รับการแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่ง 3. พ.ต.อ.ธีระชัย ชำนาญหมอ รอง ผบก.สส.บช.น. รักษาราชการแทนตำแหน่ง ผกก.ดส. ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง หรือมีผู้ได้รับการแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่ง และ 4. พ.ต.ท.กุลนันท์ อภินิติอนันต์ รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ทุ่งมหาเมฆ รักษาราชการแทนตำแหน่ง รอง ผกก.5 บก.จร. ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง หรือมีผู้ได้รับการแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่ง