พีทีที สเตชั่น และบางจากคอร์ปอเรชั่น ได้ประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร เว้น E85 ปรับขึ้น 0.20 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด คงเดิม มีผล 23 ต.ค.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ 

เบนซิน = 39.36, แก๊สโซฮอล์ 95 = 31.95, E20 = 30.44, แก๊สโซฮอล์ 91 = 31.68, E85 = 24.04, ดีเซล B7= 29.29, ดีเซล B10 = 29.29, ดีเซล B20=29.04 , ดีเซลพรีเมียม B7 = 34.26 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร