ทำเอานางเอกสาวคนสวย ขวัญ อุษามณี ยิ้มหนักมากและปลื้มใจสุดๆหลังล่าสุดเธอได้รับแต่งตังเป็นที่ปรึกษานายกสภาทนายความ โดยสาวขวัญลงรูปในพิธี พร้อมข้อความเล่าอย่างภาคภูมิใจว่า

“ตามที่สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นางสาวอุษามณี พูลเกิด เป็นที่ปรึกษานายกสภาทนายความ ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านสื่อสารมวลชนและประชาสัมพันธ์ของสภาทนายความ ซึ่งทางสภาทนายความโดยคณะกรรมการของสภาทนายความเห็นชอบให้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับเครื่องแบบการปฎิบัติหน้าที่และเครื่องแบบปกติขาว สำหรับใช้ในงานพระราชพิธี งานมงคลและในวาระวันสำคัญต่างๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยเครื่องแบบดังกล่าวใช้สำหรับเฉพาะผู้บริหารของสภาทนายความ เจ้าหน้าที่ ตลอดจน ผู้ที่นายกสภาทนายความมีคำสั่งแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาหรืออนุกรรมการของสภาทนายความ เป็นต้น จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบ พร้อมกับแนบคำสั่งแต่งตั้ง นางสาวอุษามณี พูลเกิด เป็นที่ปรึกษานายกสภาทนายความ ขอบพระคุณค่ะ”

จากนั้นไม่นานแฟนๆที่เห็นข้อความก็พากันมากดไลค์พร้อมคอมเมนต์ชมความเก่งและปังของสาวขวัญแบบรัวๆทันที

ขอขอบคุณภาพประกอบจากอินสตาแกรม kwanusa9