เมื่อวันที่ 11 ก.ค. เพจเฟซบุ๊ก ไทยรู้สู้โควิด ได้เผยแพร่ 4 คุณสมบัติผู้ประสงค์แยกกักตัวที่บ้าน Home Isolation โดยระบุว่า ผู้ประสงค์แยกกักตัวที่บ้าน Home Isolation ต้องมีคุณสมบัติ

  • ไม่มีอาการ หรือ อาการไม่มาก
  • อายุไม่เกิน 60 ปี แข็งแรงพอสมควร
  • สามารถอยู่บ้านคนเดียวได้
  • ไม่มีโรคเรื้อรัง หรือ 7 กลุ่มโรคเสี่ยง
    มีข้อสงสัย สอบถาม โทร.1330