โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้โพสต์แนวทางการวางแผนจองโมเดอร์นาเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันปี 2565 Moderna Booster 50-microgram โดยสามารถแบ่งกลุ่มผู้รับวัคซีนออกได้เป็น 5 กลุ่มดังนี้

ฉีดแบบไหนได้บ้าง?

1: กลุ่มที่ 1 ฉีดวัคซีนพื้นฐานชนิดเชื้อตาย (Sinovac/Sinopharm) ครบ 2 เข็ม + เข็มกระตุ้นด้วยวัคซีนเชื้อตาย (Sinovac/Sinopharm) 1 เข็ม แนะนำฉีดโมเดอร์นา 50 ไมโครกรัม เป็นเข็มกระตุ้นภูมิเข็มที่ 4 ในปีหน้า ห่างจากเข็มล่าสุด 3-6 เดือน

2: กลุ่มที่ 2 ฉีดวัคซีนพื้นฐานชนิดเชื้อตาย (Sinovac/Sinopharm) ครบ 2 เข็ม + เข็มกระตุ้นด้วยวัคซีนชนิดไวรัลเวกเตอร์ (AstraZeneca) 1 เข็ม แนะนำฉีดโมเดอร์นา 50 ไมโครกรัม เป็นเข็มกระตุ้นภูมิเข็มที่ 4 ในปีหน้า ห่างจากเข็มล่าสุด 6 เดือนขึ้นไป

3: กลุ่มที่ 3 ฉีดวัคซีนพื้นฐานชนิดไวรัลเวกเตอร์ (AstraZeneca) ครบ 2 เข็ม แนะนำฉีดโมเดอร์นา 50 ไมโครกรัม เป็นเข็มกระตุ้นภูมิเข็มที่ 3 ในปีหน้า ห่างจากเข็มล่าสุด 6 เดือนขึ้นไป

4: กลุ่มที่ 4 ฉีดวัคซีนพื้นฐานสูตรไขว้โดยฉีดชนิดไวรัลเวกเตอร์ (AstraZeneca) หรือ mRNA (Pfizer/Moderna) เป็นเข็มที่ 2 แนะนำฉีดโมเดอร์นา 50 ไมโครกรัม เป็นเข็มกระตุ้นภูมิเข็มที่ 3 ในปีหน้า ห่างจากเข็มล่าสุด 6 เดือนขึ้นไป

5: กลุ่มที่ 5 ฉีดวัคซีนพื้นฐานชนิด mRNA (Moderna/pfizer) ครบ 2 เข็ม แนะนำฉีดโมเดอร์นา 50 ไมโครกรัม เป็นเข็มกระตุ้นภูมิเข็มที่ 3 ในปีหน้า ห่างจากเข็มล่าสุด 6 เดือนขึ้นไป

สำหรับผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ผู้ที่มีความผิดปกติของโรคข้อหรือการอักเสบ ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องอื่นๆ แนะนำการฉีดโมเดอร์นา 100 ไมโครกรัมเป็นเข็มกระตุ้นภูมิ

หมายเหตุ: คำแนะนำในภาวะที่ยังมีการระบาดไปทั่วโลก (Pandemic) สามารถฉีดกระตุ้นภูมิได้ทุก 3-8 เดือน ตามชนิดวัคซีนเข็มล่าสุดที่ได้รับไป และเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะโรคประจำถิ่น (Endemic) แนะนำให้เข้ารับวัคซีนป้องกันอย่างน้อย 1 เข็มต่อปี เช่นเดียวกับ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ต่อไป สำหรับวัคซีนโมเดอร์นาหรือวัคซีนอื่นๆรุ่นที่สองอาจจะมีเข้ามาในช่วงครึ่งหลังของปี 2565

จองด้วยกัน ฉีดพร้อมกัน!! วัคซีน Moderna 1 ขวด ฉีดเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน 50 ไมโครกรัมได้ 20 คน

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะจองวัคซีนโมเดอร์นากับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจองในรูปแบบองค์กรนิติบุคคลเท่านั้นทาง https://vaccine.cra.ac.th

เงื่อนไขการจอง

  1. ผู้ประสานงานองค์กรจะต้องจองวัคซีนและจัดบุคคลเข้ารับการฉีดในสถานพยาบาลเดียวกันและนัดหมายเข้ารับวัคซีนวันเดียวกัน 20 คนต่อรอบสำหรับสำหรับเข็มกระตุ้นโมเดอร์นา 50 ไมโครกรัม หรือ 10 คนต่อรอบสำหรับเข็มกระตุ้นโมเดอร์นา 100 ไมโครกรัม
  2. วัคซีนโมเดอร์นาเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน 50 ไมโครกรัม อัตราโด๊สละ 555 บาท รวมประกันค่ารักษาอาการข้างเคียงจากวัคซีนและค่าขนส่งแล้ว ไม่รวมค่าบริการฉีดที่ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานพยาบาลกำหนด
  3. วัคซีนโมเดอร์นาของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะทยอยจัดสรรในเดือนมีนาคม 2565 ตามลำดับองค์กรที่โอนเงินจองเข้ามาก่อน และจัดสรรต่อทุก 3 เดือน หรือเมื่อได้รับวัคซีนจากต่างประเทศจนได้รับวัคซีนครบตามจำนวน
  4. ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินหรือปรับลดจำนวนการจองวัคซีนในทุกกรณี ดังนั้น โปรดตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนกดยืนยันจองวัคซีน