เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 3 ธ.ค. ที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2564 พึ่งพา เพื่อก้าวต่อ” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) จากห้องประชุม อาคารหอสมุดส่วนพระองค์ วังสระปทุม โดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา กราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2564 

ในโอกาสนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) พร้อมด้วยนางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง มท. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางศศิธร จันทมฤก ประธานชมรมแม่บ้านกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเฝ้ารับเสด็จในพิธีเปิดงาน และร่วมออกร้าน “ร้านค้าชุมชน สมาคมแม่บ้านมหาดไทย” ลดราคา 50% ทุกรายการ รายได้มอบให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา มีพระดำริในการจัดงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2564 ในชื่องาน“เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2564 พึ่งพา เพื่อก้าวต่อ” ในรูปแบบผสม ทั้งแบบ Online ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 3 – 12 ธ.ค. 64 และ On Site / On Ground ระหว่างวันที่ 3 – 7 ธ.ค. 64 ที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยให้งานฯ มีขนาดเล็ก ระยะเวลาสั้น สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จัดกิจกรรมมุ่งเน้นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจ จากสถานการณ์โควิด-19 และปัญหาอุทกภัยให้สามารถผ่านพ้นวิกฤติไปด้วยกันและก้าวต่อไปอย่างมั่นคง 

นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า สำหรับการจัดงานในรูปแบบ Online มีขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 12 ธ.ค. 64 ทางแพลทฟอร์มเว็บไซต์ www. เพื่อนพึ่งภา .com ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ นิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร การลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในวันคล้ายประสูติ วันที่ 7 ธ.ค. 64 และนิทรรศการสาระความรู้ รวมทั้งกิจกรรมให้มีส่วนร่วมด้านต่างๆ แบ่งเป็น 1. “พึ่งพาอาชีพ” เป็นการรับสมัครงาน การให้ความรู้กับผู้ประกอบการ SMEs โดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย จะร่วมถ่ายทอดแนวทางและเทคนิคการประกอบอาชีพในรูปแบบวิดีโอเรื่อง “108 อาชีพแก้จน พัฒนาคนทุกช่วงวัย” ในวันอังคารที่ 7 ธ.ค. 64 เวลา 13.30-13.40 น. มีหลักสูตรหัวข้อการฝึกอาชีพที่น่าสนใจ ได้แก่ การทำกระถางต้นไม้จากเศษผ้า โดยศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนลำปาง การทำน้ำยำสมุนไพร โดยศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนอุดรธานี การทำเมี่ยงคำโดยศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนนครนายก การเลี้ยงไส้เดือน (ปุ๋ยไส้เดือน) โดยศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนชลบุรี และการทำแกงเลียง โดยศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนยะลา 2. “พึ่งพาความรู้” โดยสถาบันการศึกษาต่างๆ จัดสัมมนาออนไลน์ เพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านต่างๆ 

นายสุทธิพงษ์ กล่าวด้วยว่า 3. “พึ่งพาการแพทย์” ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยบุคลากรทางการแพทย์ 4. “พึ่งพาอาศัย” ให้คำปรึกษาการช่วยเหลือในการปรับปรุง/ซ่อมแซม ที่พักอาศัย เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ ให้กับชุมชนและผู้ประสบอุทกภัย 5. “ให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน” ให้คำปรึกษาการวางแผนทางการเงิน ให้ความรู้ต่อผู้ประกอบการ/ผู้เริ่มทำธุรกิจ โดยสถาบันทางการเงิน 6. “การเริ่มต้นธุรกิจใหม่ Start up” แบ่งปันประสบการณ์และความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ โดยผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ และ 7. การปันสุข/บริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทย 

นางวันดี กล่าวว่า สำหรับการจัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2564 พึ่งพา เพื่อก้าวต่อ” ON GROUND จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 7 ธ.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 19.00 น. ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย เป็นส่วนหนึ่งในการร่วม “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ด้วยการออกร้านค้าชุมชน สมาคมแม่บ้านมหาดไทย จำหน่ายสินค้าบริโภค “ครึ่งราคา” โดยคัดสรรสินค้าข้าวสาร-อาหารแห้งที่จำเป็นในครัวเรือน ลดราคา 50% หรือมากกว่าทุกรายการสินค้า มีสินค้าที่น่าสนใจหลายรายการ ได้แก่

1.ข้าวหอมมะลิ ถุง 5 กิโลกรัม ราคาปกติ 220 บาท ขาย 110 บาท      

2.น้ำปลาพรพิมล ขวดใหญ่ ราคาปกติ 40 บาท ขาย 20 บาท 

3.น้ำปลาไส้ตัน ขวดใหญ่ ราคาปกติ 18 บาท ขาย 9 บาท 

4.ไข่ไก่ 1 แผง 30 ฟอง ราคาปกติ 80 บาท ขาย 40 บาท

5.น้ำตาลทราย ถุงละ 1 ก.ก. ราคาปกติ 25 บาท ขาย 11 บาท

6.กะปิแท้ ครึ่งกิโลกรัม ราคาปกติ 80 บาท ขาย 40 บาท

7.เครื่องดื่มวิตามิน BK 1 กระป๋อง ราคาปกติ 15 บาท ขาย 5 บา

8.ไชโป๊หวาน 200 กรัม ราคาปกติ 35 บาท ขาย 17 บาท 

“โดยเชิญชวนทุกท่านร่วม “พกถุงผ้า” มาจับจ่ายใช้สอย ในบริเวณร้านค้าชุมชน สมาคมแม่บ้านมหาดไทย เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการลดขยะพลาสติก สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประเทศไทยและโลกของเรา ทั้งนี้ เงินทุกบาททุกสตางค์ทั้งหมด สมทบทุนมอบให้กับมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อต่อยอดกิจกรรมด้านการสาธารณะกุศลในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ประสบภัยพิบัติ และพี่น้องประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ต่อไป ความสุขที่แบ่งปัน แบ่งปันเพื่อก้าวต่อ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด” นางวันดี กล่าว.