เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร (3 อัตรา)

  • วุฒิปริญญาตรี ด้านภาษาไทย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • สามารถตรวจงานได้ทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์
  • รักการอ่าน มีความละเอียดรอบคอบ และช่างสังเกต
  • หากมีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.dailynews.co.th/contact-us/ ส่งประวัติพร้อมหลักฐานการศึกษา, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, หลักฐานทางทหาร(เพศชาย),สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี), รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ

ส่งมาที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ 1/4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 (สมัครงาน) โทรศัพท์ 0-2790-1111 ต่อ 2143 ทาง E-mail : jobs@dailynews.co.th