เมื่อวันที่ 19 ม.ค. ที่รัฐสภา นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ให้สัมภาษณ์ถึงองค์ประชุมในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันนี้ (19 ม.ค.) ว่า เนื่องจากสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ทำให้มี ส.ส.หลายคนทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ต้องกักตัว ที่จริงแล้ว เรื่ององค์ประชุมนั้น จำนวนเสียงของพรรคร่วมรัฐบาลเกินกึ่งหนึ่งมาประมาณ 28 เสียง แต่มี ส.ส.บัญชีรายชื่อ ลาออก 2 คน เหลือ 26 คน ประธานสภาฯ อีก 3 คน เหลือ 23 คน ซึ่งเมื่อวันที่ 18 ม.ค.ที่ผ่านมา วิปรัฐบาลช่วยกันตรวจสอบว่ามีสมาชิกของพรรคร่วมรัฐบาลคนใดต้องกักตัวหรือไม่ ซึ่งพบว่าต้องกักตัวประมาณ 20 คน โดยมี ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ประมาณ 5 คน พรรคประชาธิปัตย์ 11 คน พรรคชาติไทยพัฒนา 1 คน และรัฐมนตรีบางคนอาจติดภารกิจ อย่างไรก็ตาม ในวันนี้ มีร่างกฎหมายที่สำคัญของรัฐบาลหลายฉบับเข้าสู่การพิจารณาของสภา ทั้งร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) และพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ตนจึงคิดว่า ส.ส.ทุกคนทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านต้องมีสามัญสำนักที่ดีในการทำงานเรื่องกฎหมายและการเป็นองค์ประชุม

เมื่อถามว่าจะต้องเน้นย้ำกับตัวแทนพรรคต่างๆที่ร่วมรัฐบาลหรือไม่ ในเรื่องวินัยของ ส.ส.ที่ต้องเข้าร่วมประชุมสภาฯ ประธานวิปรัฐบาล กล่าวว่า วิปรัฐบาลได้ประชุมกันโดยเราไม่ได้กำชับอะไร แต่ให้วาระการประชุมของสภา ว่ามีกฎหมายอะไรที่สำคัญเข้า เพื่อให้ส.ส.แต่ละพรรคเข้าใจชัดเจนขึ้นว่าจะต้องทำอะไรบ้าง ส่วนเรื่องจะมาประชุมหรือไม่นั้น ท่านมาอยู่แล้วเพราะเป็นหน้าที่

นายนิโรธ กล่าวอีกว่า  เนื่องจากวันนี้เป็นวันสำคัญที่มีประกาศพระบรมราชโองการในสภา แต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร คือ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ซึ่งตนขอแสดงความยินดี และต้องขอขอบคุณ นพ.ชลน่าน ที่ได้แนะนำและสอนให้ตนเข้าใจการทำงานให้เป็นไปตามกลไกและระบบ ทำให้ตนปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่ นพ.ชลน่าน แนะนำ