เมื่อวันที่ 19 ม.ค. นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานตรวจสอบแคมป์คนงานประเภทกิจการก่อสร้าง ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ได้นำคณะกรรมการออกสุ่มตรวจแคมป์คนงานก่อสร้าง บริษัทกระบี่คอนสตรัคชั่น 2549 จำกัด ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 บ้านหนองกก ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ หลังพบคลัสเตอร์โควิด-19 ระบาดในแคมป์คนงานบ้านคลองจิหลาด เป็นแรงงานชาวเมียนมา จำนวน 14 คน และได้แพร่กระจายออกไปสู่เพื่อนแรงงานด้วยกัน

ทั้งนี้ การตรวจสอบเพื่อป้องปรามนายจ้างไม่ให้มีการสวมรอยแรงงานต่างด้าว การย้ายถิ่นฐานที่อยู่และที่ทำงานของแรงงานต่างด้าวข้ามจังหวัด และการลักลอบเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าวอย่างผิดกฎหมาย และเข้าทำงานผิดประเภทที่ได้รับอนุญาต ซึ่งพบว่าบริษัทดังกล่าวมีแรงงานชาวไทย 29 คน และแรงงานชาวเมียนมา 28 คน ยังไม่พบมีแรงงานติดเชื้อ

โดยนายสมชาย ได้กำชับผู้ประกอบการและนายจ้างบริษัทกระบี่คอนสตรัคชั่น 2549 จำกัด ให้ไปแนะนำความรู้ให้กับแรงงานทั้งหมดถึงการรักษาความสะอาดของแคมป์ที่พัก ถึงวิธีการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด ในเบื้องต้นหากพบว่ามีอาการตัวร้อน ไอ เจ็บคอ หายใจลำบาก อย่างใดอย่างหนึ่งให้รีบไปโรงพยาบาลใกล้บ้าน ส่วนวิธีหลีกเลี่ยงการติดเชื้อไวรัสโควิด หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ป่วยและพื้นที่คนหนาแน่น

ขณะที่ อบต.อ่าวนาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดสอบสวนโรค รพ.กระบี่ รพ.สต.บ้านช่องพลี ลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อ ผู้ที่อาศัยภายในโรงเรียนปอเนาะแห่งหนึ่ง หมู่ 1 ต.อ่าวนาง หลังจากพบนักเรียนติดเชื้อโควิด จำนวน 25 คน ชาย 20 คน นักเรียนหญิง 5 คน โดยเจ้าหน้าที่ได้จัดทำเป็นจุด CI กักตัวภายในโรงเรียน เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อต่อไป.