ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 19 ม.ค. ที่รัฐสภา การประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม เข้าสู่วาระการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. …ตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ และมีพรรคการเมืองเสนอร่างกฎหมายลักษณะเดียวกันประกบอีก 4 ฉบับ โดยหลังจากที่ให้เจ้าของร่างชี้แจงหลักการและเหตุผลแต่ละฉบับแล้ว ที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้​ ส.ส.อภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง

กระทั่งเวลา 17.35 น. นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทรักธรรม ได้ลุกขึ้นหารือในที่ประชุมว่า เนื่องจากร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญ แต่ปรากฏว่ามี​ ส.ส.อยู่ในห้องประชุมจำนวนน้อยมาก จึงขอนับองค์ประชุม

จากนั้นนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาฯ คนที่ 2 ขึ้นทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้กดออดเรียก ส.ส.ที่อยู่บริเวณรอบนอกห้องประชุมให้เข้ามาแสดงตน โดยใช้เวลากดออดเรียก ส.ส.ประมาณ 5 นาที ก่อนที่จะให้​ ส.ส.เสียบบัตรแสดงตน ผลปรากฏว่ามี​ ส.ส.ที่แสดงตน 227 คนเท่านั้นไม่ถึงกึ่งหนึ่งหรือ 237 คน จากจำนวน​ ส.ส.ที่ปฏิบัติหน้าที่ 473 คน ทำให้สภาฯ​ ไม่สามารถประชุมต่อไปได้ ต้องสั่งปิดการประชุม และนับเป็นเหตุการณ์สภาล่มครั้งแรกของปี 2565.