จากกรณีกระทรวงการคลังเปิดให้ผู้ที่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 3 จำนวน 27.98 ล้านคน เข้าไปยืนยันสิทธิ “คนละครึ่งเฟส 4” เพื่อขอรับสิทธิ 1,200 บาท เพื่อการใช้จ่ายผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง โดยเริ่มวันแรกวันที่ 1 ก.พ. 2565 เป็นต้นไป ซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่าย 50% หรือสูงสุดวันละ 150 บาท สามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น. กับร้านค้าที่ร่วมโครงการ ตลอดระยะเวลาโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ช่วงวันที่ 1 ก.พ.-30 เม.ย. 65

วันนี้ “เดลินิวส์ออนไลน์” มีขั้นตอนง่ายๆ สำหรับการกดยืนยันสิทธิคนละครึ่งเฟส 4 (คนเก่า) โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.เปิดแอพ เป๋าตัง

2.กดแถบ Banner โครงการคนละครึ่ง ที่ปรากฏในหน้า g-Wallet ของแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง ตั้งแต่เวลา 06.00–22.00 น. ของทุกวัน

3.ระบบจะแสดงหน้าต่างเงื่อนไขการเข้าร่วมคนละครึ่งเฟส 4 ขอให้อ่านเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ ก่อน เมื่ออ่านเสร็จแล้ว กดปุ่ม “ยอมรับเงื่อนไขและการใช้สิทธิ”

4.หลังจาก กดยืนยันสิทธิคนละครึ่งเฟส 4 แล้ว อย่าลืมใช้สิทธิครั้งแรกภายในวันที่ 28 ก.พ. 65 เวลา 22.59 น. หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ โดยสิทธิที่เหลืออาจจะนำมาพิจารณาเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม สำหรับประชาชนที่ไม่ได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส 3 (คนใหม่) สามารถลงทะเบียนใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 ได้ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 06.00-22.00 น.