เมื่อวันที่ 19 ก.พ. นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ถึงตัวเลขการติดเชื้อโควิด-19 ในไทยที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงยอดเสียชีวิตก็เริ่มเพิ่มขึ้นเช่นกัน ว่า สำหรับการติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ที่เห็น 18,000-19,000 ราย แต่ตัวเลขผู้เสียชีวิตอยู่ในหลัก 20 ราย หากเราคิดตัวเลขเทียบกันว่า ติดเชื้อ 10,000 ราย เสียชีวิต 20 ราย ก็คิดเป็น ร้อยละ 0.2 ซึ่งอยู่ในอัตราที่ยังต่ำ และสอดคล้องกับทั่วโลก เชื่อว่าหากติดเชื้อหลักหมื่นกว่ารายต่อวัน คนที่ติดเชื้อวันนี้อีก 2-3 สัปดาห์ข้างหน้า ก็อาจจะมีตัวเลขเสียชีวิตเพิ่ม 40 กว่าราย ก็เป็นไปได้