เมื่อวันที่ 28 ก.พ. ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในการแถลงข่าวสถานการณ์โรคโควิด-19 ในไทยว่าขณะนี่เป็นการติดเชื้อขาขึ้น แต่คนที่เสียชีวิตปัจจุบันคือกลุ่มเสี่ยง มีการจำลองฉากทัศน์การระบาดของโรคโควิดในเดือน มี.ค. การระบาดจะอยู่ในแนวระนาบ แล้วค่อย ๆ ลดลง แต่ฉากทัศน์ของผู้ป่วยปอดอักเสบเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ระดับ 1,000 ราย เทียบกับช่วงการระบาดของเชื้อเดลตาจะมีมากถึง 6,000-7,000 ราย ส่วนคาดการณ์ผู้ป่วยอาการหนักต้องใส่ท่อช่วยหายใจจะมีประมาณ  400-500 ราย เทียบกับช่วงเดลตาระบาดมีมากถึง 1,300 รายต่อวัน ดังนั้น กรณีที่คาดการณ์ว่าจากนี้จะมีผู้ป่วยต้องใส่ท่อช่วยหายใจราว ๆ 500 รายนั้น คิดว่าไม่สูงกว่านี้ ส่วนการคาดการณ์การเสียชีวิตประมาณ 50 รายต่อวัน ไม่มากกว่านี้ และจะค่อย ๆ ลดลง ดังนั้นขอให้ประชาชนฉีดวัคซีน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ.