วันที่ 23 ก.ค. พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกตร. กล่าวว่าขณะนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดให้กองบัญชาการสำรวจสถานภาพยานพาหนะประจำหน่วย เช่นรถควบคุมผู้ต้องหา รถยนต์ตู้ และกำลังพลจิตอาสาเพื่อทำหน้าที่พลขับในการสนับสนุนภารกิจร่วมกับกรมการแพทย์ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน หรือสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ในการส่งตัวผู้ติดเชื้อไปยังโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม สถานพยาบาล หรือศูนย์พักคอย หน่วยใดที่มีความพร้อมในการปฏิบัติ ให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยประสานหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ หากหน่วยงานสาธารณสุขมีความต้องการยานพาหนะพร้อมพลขับในการนำส่งผู้ป่วยโควิด-19 ไปยังโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม สถานพยาบาล หรือศูนย์พักคอย ให้ตำรวจสนับสนุนภารกิจดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยทันที 

นอกจากนี้ยังให้ทุกหน่วยขอรับคำแนะนำ และขั้นตอนการปฏิบัติจากหน่วยงานสาธารณสุขพื้นที่ พร้อมทั้งขอรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ ได้แก่ ชุดป้องกันการติดเชื้อ (PPE) หน้ากากอนามัย Face shield ถุงมือยางน้ำยำฆ่าเชื้อ หรือวัสดุอุปกรณ์อื่นที่จำเป็น สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าตำรวจให้ยึดการปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข (DMHTTA) อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้ฉีดน้ำยาฆ่าชื้อ หรือแอลกอฮอล์ทำความสะอาดยานพาหนะก่อนและหลังปฏิบัติภารกิจด้วยทุกครั้ง